Entries by admin2

Kaplanitele ja hingehidjatele kutse omistamisest

KAPLANI KUTSE Kutse andmine Eesti Kaplanite Kutseühing (edaspidi EKKÜ) annab alates 29.05.2014 välja järgmisi kutseid: Kaplani kutse, tase 6 Kaplani kutse, tase 7 Hingehoidja kutse, tase 6 Hingejhoidja kutse, tase 7 Kutse andmine toimub vastavalt Kutseseadusele ning kaplani ja hingehoidja kutsete kutse andmise korrale. Tutvu lähemalt siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/KutS, (link kutse andmise korra failile). Kutsesüsteemiga saate tutvuda siin: http://www.kutsekoda.ee/et/index […]

TÄHT IDAS – KINGIPAKID PÕGENIKELAAGRITE LASTELE!

EELK Järva-Jaani kogudus on liitunud projektiga „Täht Idas“. Valmistame ja kogume kingipakke Jordaania, Egiptuse ja Malta saare põgenikelaagrite lastele. Kogumine kestab 01. – 30. novembrini 2015. Oma paki saate tuua Järva-Jaani pastoraati Pikk 54: T, N ja P kell 10.00-13.00 Koguduse õpetaja käest saab infot pakkide toomise kohta (telefon 53435774). Lähis-Idas on sõda, mille eest […]

Soovitused piirkondade konkurentsivõime arendamise programmis osalemiseks:

Väljavõte usuühenduste kohta:   Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord § 10.  Nõuded taotlejale ja partnerile  (1) Käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuste puhul saavad toetust taotleda järgmised juriidilised isikud tingimusel, et projekti raames elluviidavad tegevused toimuvad üksnes väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi:  1) kohaliku omavalitsuse üksused;  2) äriühingud;  3) sihtasutused ja […]

,

Korralda enda sündmus Ühisnädalal!

Juba kolmandat korda toimuv ühistegemise nädal – Ühisnädal – tuleb ka sel aastal. Novembri lõpus aset leidva Ühisnädala meeskond kutsub kõiki ühendusi, kogukondi, ettevõtteid ja aktiivseid inimesi korraldama sel nädalal enda sündmus. Maret Lepiksaar Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest: „Minu jaoks on Ühisnädal justkui kodanikuühiskonna suur pidupäev, sest see on koondunud kodanikupäeva ümber, mida väga paljud […]

,

Koostöö võimalused MAK ja EELK vahel

Head koguduseliikmed, anname teada paarist võialusest kasvatada oma tugevust ja nähtavust koostöös EELK ja maakondlike arenduskeskuste vahel. Üleskutse kogudustele liituda oma maakonna ühenduste uudiskirja saajate või postiloendiga. Selleks võiks kogudustele edastada konsultantide kontaktid – kas siis kõigile korraga palvega leida sealt üles oma maakonna konsultant või igale maakonnale vaid teda puudutav info. See on juba […]

, ,

Koostöö maakondlike arenduskeskustega

Oleme koolitustel tutvustanud erinevaid võimalusi koguduste ja muude kiriklike ühenduste tegevuste rahastamiseks. Äsja toimus selline koolitus Rakveres, veidi varem Haapsalus, peatselt väisame Võrut. Muude heade asjade hulgas oleme rääkinud ka maakondlikest arenduskeskustest (MAK). Lisame nende kontaktid, et teie omakorda saaksite oma koguduse või ühenduse lisada MAK võrgustikku. Uskuge mind, see on vajalik ja kasulik. Aga […]

,

Finantsmehhanismide õppepäev praostidele

Maasoojusküte, laste mänguväljak, remonditud harmoonium…Mõned näited, mida on kogudustele rahastatud LEADER- programmist. 22. septembril toimus kaua planeeritud finantsmehhanismide õppepäev praostidele. Tallinnas Konsistooriumi saalis julgustasid erinevaid rahastamisvõimalusi kasutama Marelle Erlenheim ja Deiw Rahumägi. Rahastusallikate kogenud asjatundjate soovitus rahataotluse koostajale oli ühene: alustage oma reaalsete vajaduste kaardistamisest, mitte sellest, mis meede on parajasti avanenud. Kui see töö […]

,

KUTSE KOOLiTUSELE

KUTSE KOOLiTUSELE kogudustele meetme “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused “ tutvustamiseks ja vastavate projektiideede arendamiseks 14. oktoober 2015 Algus kell 12 — lõpp: kui teemad läbi ja kõik vajalikud nõuanded antud Koht: Rakvere, Kolmainu koguduse pastoraat, Pikk 19 1. Sul on hea idee – kes annab teostamiseks vahendid? Ülevaade avanevatest ja olemasolevatest Euroopa Liidu struktuurivahendite meetmetest […]

Muudatused KOP kevadvoorus

Seoses KOP siirdumisega KÜSK-i alla, on muudatus taotlemise korras: Muudatused alates 2015 kevadvoorust: Taotlejale esitatavad nõuded Muudetud on PD punkti 3.3. Endine sõnastus: 3.3. Toetatakse piirkondlikult tegutsevaid ühendusi. Piirkondlikult tegutsev ühendus on küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides tegutsev ühendus. Tallinna linna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi huvides tegutsevaid ühendusi. Uus sõnastus: […]