Hea EL struktuuritoetuste huviline!

 

Alates tänasest kuni 25. aprillini on avatud taotlusvoor „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele“.

Mida toetatakse?
Toetust antakse projektidele, mille tegevustega luuakse uued tava või eriilmelised lapsehoiukohad. Eriilmelise rühmana on võimalus avada rühm ebastandardsetel kellaaegadel, mis vastaks perede tööajakorraldusele, näiteks võimaldada vajadusel lapsi hoida õhtustel aegadel või pakkuda võõrkeelseid hoiukohti võõrkeelsetest peredest lastele. Ka tööandjal on võimalik taotleda toetust, et enda ruumides või lähiümbruses luua lapsehoiuvõimalused, selleks et töötajad saaks pingevabamalt tööle keskenduda. Samuti saab projekti raames luua uusi erivajadustega lastele mõeldud lapsehoiukohti.

Kes saab taotleda?
Innovesse on oodatud projektitaotlusi esitama kohalikud omavalitsused, eraõiguslikud juriidilised isikud, valitsusasutused või nende hallatavad riigiasutused.

Kui palju?
Taotlusvooru eelarve on kokku 2 971 692 eurot.
Lapsehoiukohti rahastatakse ühikuhinna alusel – 245 eurot kuus, mis on 2941 eurot aastas lapse kohta ning see katab kõik teenuse osutamisega seotud kulud. Ühikuhind võimaldab toetuse saajale kergemat ja kiiremat kulude katmist, mis tähendab, et eraldi kuludokumente ei ole vaja enam esitada.
Taotleja enda panus on 25% omaosalust projekti abikõlblikest kuludest ja ülejäänud 75 % finantseerib Euroopa Sotsiaalfond.

Kust saab infot?
Taotlusvooru tutvustavad infopäevad toimuvad 14. märtsil Tartus ja 16. märtsil Tallinnas.
Lisainfot leiab ja infopäevadele saab registreeruda Innove kodulehel.

Harku järve ääres asub eraomandis olev hoone, mis on ehitatud filantroop Aino Järvesoo poolt kirikuks. Aino Järvesoo soov oli näha selles kirikus lapsi ja lastega peresid. Paraku jäi kirik tühjaks ning läks müüki. Kolm läheduses elavat perekonda ostsid kiriku ning asutasid MTÜ selle haldamiseks. MTÜ Harkujärve Kiriku Taastamise selts on loodud Harkujärve kiriku kasutuselevõtmiseks kogukonnakeskusena ja Aino Järvesoo mälestuse jäädvustamiseks.

Selts on teostanud kohaliku kooli ja vallavalitsuse abil sotsiaalmajandusliku analüüsi, mille põhipunkte tutvustati võimestamisvõrgustiku Harkujärve elanikele 20.08.2016, mis on ka Eesti taasiseseisvumispäev.

Harkujärve piirkonnas, kaasa arvatud Laabi ja Tiskre, napib lasteaiakohti, puuduvad huvitegevuse ruumid, vallaelanikel pole kultuuri- ega kogukonnamaja. Harkujärve külas asuv kirikuhoone tuleb kasutusele võtta. Väike, aga aktiivne kogudus saab usaldusväärseks partneriks seltsidele ja omavalitsustele. Hoolikalt ja funktsionaalselt renoveeritud hoones jäädvustatakse kirikuehitaja, filantroop Aino Järvesoo mälestus.

Elanikke on Harku vallas (159,7 km2) 12 979 , Harkujärve – Tiskre kandis (Harkujärve, Laabi ja Tiskre külades) nendest 12 %, Harkujärve külas omakorda 652 (1.2. 2013). Teenuse tarbijatena tulevad veel kõne alla ka Väike Õismäe elanikud (27000). Tiskre – Harkujärve kandi elanikest soovib 54% osaleda ühistegevustes, kui seda korraldaks mõni selts või kogukonnakeskus. Kõige enam tuntakse huvi kontsertide vastu (57% vastanuist). Teisteks sagedamini huvi pakkuvateks tegevusteks on koolitused (41%), meisterdamisringid (37%) ja liikumisringid (31%). (AS Saar – Poll, Harku valla elanikkonna uuring).

• Harkujärve piirkonnas puuduvad nii lastel kui noortel vaba aja kultuurse veetmise võimalused. See riivab nende õigusi kasvada arengut soodustavas keskkonnas. On vaja pakkuda vajadustele vastavaid, arengut soodustavaid kvaliteetseid teenuseid. See maksab raha.
• Kasutuseta seisev amortiseeruv hoone on selgelt kahjumlik näide halvast majandamisest. Kasutusega kaasnevad täiendavad kulud. Seega tuleb leida täiendavaid vahendeid.
• Vaba aja veetmise võimaluste nappus suurendab riskikäitumist ja desotsialiseerumist. Varase sekkumise, toe ja eeskuju abil soovime ennetada laste ja noorte marginaliseerumist ja arendada nende oskusi ja hoiakuid.

Kogukonnakeskuse edasiarendamine SEMPRE projekti raames edendab kohalikku elu ja sidustab kogukonda. Alustame septembris vaba aja veetmise gruppidega. Tantsugrupp, draamastuudio, loova meisterdamise grupp, võimlemine. Koostame sügiseks ja talveks kontsertide kava.

Lapsehoiuteenuse kohtade arvu suurendamiseks ja teenuse kättesaadavuse parandamiseks taotleb EELK diakoonia- ja ühiskonnatöötalitus tegevusluba maavalitsuselt. Soovime teenuse mahtu eeloleval aastal kahekordistada.

Nõupidamise lõppedes istutati kogukonnakeskuse ette reformatsiooni 500 juubeli ja taasiseseisvumise 25 aastapäevaga seoses Gatis sorti kultuurõunapuu, mille nimeks sai Kati (Katarina von Bora mälestuseks). Õunapuu istutajad olid SEMPRE koordinaator Fea Üprus ja abivallavanem Erik Sandla. Fotod toimunust kajastuvad SEMPRE ja seltsi sotsiaalmeediakanalites, Harku valla lehes „Harku Valla Teataja“ ja EELK nädalalehes „Eesti Kirik“.

07. Oktoobril toimus Rakvere Kolmainu koguduse majas Viru teabepäev. Koos arutati teenuste arendamist puuetega lastele ning teisigi koostöö võimalusi.

EELK projektijuht ja jurist Merit Jõgi tõdes, et on peetud läbirääkimisi erinevate Harjumaa valdadega ning enamikega on saavutatud ka hea kontakt. Murekohtadena nähti halba infolevikut lapsevanemateni ja nende inimeste väikest arvu, kes soovivad saada tugiisikuks.

Avo Üprus tõdes, et tänapäeval viime me inimeste hulgas läbi arvamusküsimustike, mille tulemustest võib järelduda, et 70% inimestest näeks kirikut tegusamana sotsiaalvaldkonnas.

Eva Üpruse ettekanne tuletas kõigile meelde puuetega laste keerulist olukorda, kus nõudlus teenuste järel on tunduvalt suurem kui pakkumine.

 

13584873_10208706657156187_2278909413150855656_o 14500684_10208706658476220_3900565684176384982_o 14525209_10208706658956232_1089993271816788157_o 14556681_10208706657116186_5737063189412752271_o 14589718_10208706658996233_3843255955423321531_o 14633378_10208706659876255_701312825911470156_o14589596_10208706657196188_5230256270775866298_o

 

 

Juba kolmandat korda toimuv ühistegemise nädal – Ühisnädal – tuleb ka sel aastal. Novembri lõpus aset leidva Ühisnädala meeskond kutsub kõiki ühendusi, kogukondi, ettevõtteid ja aktiivseid inimesi korraldama sel nädalal enda sündmus.

Maret Lepiksaar Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest: „Minu jaoks on Ühisnädal justkui kodanikuühiskonna suur pidupäev, sest see on koondunud kodanikupäeva ümber, mida väga paljud koolid, asutused ja ühendused tähistavad. Kodanikualgatusest, kogukonnatundest, koostööst ja õlg-õla kõrval olemisest räägitakse rohkem, kui tavapärases argipäevas. Mis on need väärtused, mida me end ümbritsevalt ühiskonnalt ootame ehk tegelikult meie, kui kodanikud ise loome? Kogu nädala jooksul on erinevatel organisatsioonidel võimalus eriilmelisi sündmusi korraldada ja tänu maakondlike arenduskeskuste aktiivsele tööle end ka laiemalt tutvustada.“

Ühisnädalal toimub üle Eesti palju põnevaid sündmusi, kus tutvustatakse inimeste omaalgatuslikke ettevõtmisi ja räägitakse kodanikuühiskonna tähtsusest ja rollist riigi arengus. Möödunud aastal toimusid näiteks maakondlikud kodanikuühenduste konverentsid, tublimate tunnustusüritused, talgud, kärajad, filmiõhtud, viktoriinid, MTÜde avatud uste päevad, kodanikuühenduste ümarlauad, erinevad õpitoad, vabatahtlike aktsioonid jpm.

Enda sündmust saab kirja panna 15. oktoobrini maakondlike arenduskeskuste kodulehel www.arenduskeskused.ee.

Tuleb lihtsalt otsida enda piirkonnale lähim keskus ja saata sündmuse info arenduskeskuse konsultandile, kes lisab selle üle-eestilisse Ühisnädala programmi.

Ühisnädal on kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal, mis toimub juba kolmandat korda ja mis leiab aset novembrikuu viimasel nädalal 23. – 29. novembril, kodanikupäeva lähistel. 2014. aastal viidi Ühisnädala raames läbi enam kui 200 sündmust, millest võttis osa 10 000 inimest. Need sündmused toimusid igas maakonnas ja neid korraldas kokku üle kahesaja organisatsiooni. Ühisnädala avalöögiks on 20. novembril toimuv Kogukondade ja omavalitsuste foorum, mis leiab aset Rakveres, Aqva Spa konverentsikeskuses.

Ühisnädala toimumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisainfo:www.uhisnadal.ee  
Piret Jaaks
Ühisnädala koordinaator
GSM: 5085255
piret.jaaks@gmail.com

Krista Habakukk
Ühisnädala sündmused ja partnersuhted
krista@narnia.ee
GSM: 55533990

Ühisnädal_veebipäis

Head koguduseliikmed,
anname teada paarist võialusest kasvatada oma tugevust ja nähtavust koostöös EELK ja maakondlike arenduskeskuste vahel.

 

  • EELK ja koguduste osalemine ühisnädala sündmustel või nende korraldamises. Ühisnädal on oma olemuselt kodanikuühiskonna mitmekesisust tutvustav sündmusteseeria, mis toimub novembri viimasel nädalal igas maakonnas. Esmaspäeval hõigati välja üleskutse korraldada oma sündmus ühisnädalal (vt altpoolt). Selleks tuleks võtta ühendust oma maakonna kodanikuühenduste konsultandiga ning sündmuse korraldamise soovist teada anda. Konsultantide kontaktid leiab kõige kiiremini KÜSKi kodulehelt
  • http://kysk.ee/failid/Upload/files/MAKide%20kontaktid%281%29.pdf.

Kui soovite rääkida kaasa nö üle-eestilises teemas, on mõistlik võtta ühendust Ühisnädala sündmuste koordineerijaga – Krista Habakukk, tel 5553 3990,
e-post: krista@narnia.ee.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist Marten
ÜTSA projektijuht Merle

 

Oleme koolitustel tutvustanud erinevaid võimalusi koguduste ja muude kiriklike ühenduste tegevuste rahastamiseks. Äsja toimus selline koolitus Rakveres, veidi varem Haapsalus, peatselt väisame Võrut. Muude heade asjade hulgas oleme rääkinud ka maakondlikest arenduskeskustest (MAK). Lisame nende kontaktid, et teie omakorda saaksite oma koguduse või ühenduse lisada MAK võrgustikku. Uskuge mind, see on vajalik ja kasulik. Aga kasulike asjadega on mõistagi nõnda, et nende kasulikkus ilmneb nende kasutamise käigus. Tolmuimeja ise tolmu ei võta ja kirves kapis puid ei raiu. Tehke proovi ja liituge algatuseks postiloendiga teile sobivas piirkonnas, et saada infot MAK tasuta teenuste osas.. Selleks leidke üles oma maakonna arenduskeskuse konsultant.

Ikka teie
Avo Üprus

Võrumaa Arenguagentuur vaa@vaa.ee +3727868374 www.vaa.ee
Viljandimaa Arenduskeskus save@viljandimaa.ee +3724330591 arenduskeskus.viljandimaa.ee/
Valgamaa Arenguagentuur valgamaa@arenguagentuur.ee +3727679800 www.arenguagentuur.ee
Tartu Ärinõuandla info@tartu.bas.ee +3727428402 www.tartu.ee/arinouandla/
Saaremaa Arenduskeskus info@sasak.ee +3724520570 sasak.ee/
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus raek@raek.ee +3724894121
+3725063705
www.raek.ee/
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus info@peak.ee +3724455555 www.peak.ee
Lääne-Viru Arenduskeskus info@arenduskeskus.ee +3723258028 www.arenduskeskus.ee
Põlvamaa Arenduskeskus pak@polvamaa.ee +3727998958 pak.polvamaa.ee
Läänemaa Arenduskeskus info@lak.ee +3724735538 www.lak.ee/
Järvamaa Arenduskeskus arenduskeskus@jarva.ee +3723852365 www.jarva.ee/jak
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus info@jaek.ee +3727768060 www.jaek.ee
Ida-Viru Ettevõtluskeskus info@ivek.ee +3723395610 www.ivek.ee
Sihtasutus Tuuru info@tuuru.edu.ee +3724622800 tuuru.kovtp.ee/
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus info@heak.ee +3726566641
+3726566522
www.heak.ee

Maasoojusküte, laste mänguväljak, remonditud harmoonium…Mõned näited, mida on kogudustele rahastatud LEADER- programmist.

22. septembril toimus kaua planeeritud finantsmehhanismide õppepäev praostidele.

Tallinnas Konsistooriumi saalis julgustasid erinevaid rahastamisvõimalusi kasutama

Marelle Erlenheim ja Deiw Rahumägi. Rahastusallikate kogenud asjatundjate soovitus rahataotluse koostajale oli ühene: alustage oma reaalsete vajaduste kaardistamisest, mitte sellest, mis meede on parajasti avanenud. Kui see töö on tehtud, tuleb luua koostöösuhteid, uurida erinevaid arengukavasid, suhelda rahastajatega, kutsuda neid külla, omandada laiemat kõlapinda kui kitsalt koguduse vajadused.
Organisatsioonikultuur on ülioluline: finantsarvestus peab olema korras, maksuvõlgnevusi ei tohi esineda, aastaaruanded korrektselt esitatud. Kui need eeltingimused on täidetud, siis allikaid, kuskohast lisarahastust taotleda, on praegu päris palju.

Euroopa Liidu toetused aastateks  2014 – 2020 on leitavad koduleheküljelt

http://www.struktuurifondid.ee/el-toetused-2014-2020/

Avanevad meetmed leiab rakendusüksuste kodulehekülgedelt. Rakendusüksused on

näiteks EAS, SA Innove, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, ministeeriumide kodulehed on inforohked.

LEADER- programm vastab paljude vabaühenduste vajadustele ja võimaldab ka investeeringuid taristusse. Kogudustel on selle programmi täitmisel häid kogemusi.Ootame LEADERi uue taotlusvooru avanemist sügisel. Võimalikult kiiresti soovitame liituda oma kohaliku LEADER-grupiga – kui voor avaneb, on muud tegemist küllaga.

 

KÜSKi juhatuse 8. aprilli 2015. a otsusega nr AH15-YR-JO-080415 eraldatikysk-veebibanner-148x42

Ühiskonnatöö sihtasutuse taotluse põhjal projekti „Koguduste kompetentsikeskus: abivahend sotsiaalse aktiivsuse kasvatamiseks“ (taotlus nr AH15-05-YR) elluviimiseks 11 304,60 eurot. Projekti käigus antakse koguduste esindajatele ülevaade rahastamisallikatest, korraldatakse taotluse kirjutamise koolitust ning konsulteeritakse taotlejaid.

Projekti juht on Tallinna Ülikooli õppejõud Merle Krigul, peamine koolitaja Tallinna Ülikooli dotsent Katri Liis Lepik.

EELK Konsistooriumi diakooniatalitus avaldab kaastunnet koolitulistamise otsestele ja kaudsetele ohvritele.
Hoiame Teid eestpalves ja palume seda teha ka kõikidel kogudustel. Loodame, et EELK Viljandi kogudused, hingehoidjad ja perenõustajad saavad olla toeks ja abiks.

AvoÜprus
EELK diakooniajuht

PROGRAMM “PÜHAKODADE SÄILITAMINE JA ARENG”

Programmi eesmärgiks on pakkuda riigipoolset tuge kirikuhoonete ja neis leiduvate kultuuriväärtuste säilitamiseks.
Pühakojad on alati olnud avatud avalikkusele kui sakraalsuse kandjad aga lisaks sellele on need paikkondlikud keskused, mis tugevdavad kogukonna identiteeti ja tutvustavad kirikutes leiduvaid kultuuriväärtusi ja -traditsioone nii kohalikele kui ka külalistele.

Toetusprogrammi uuel perioodil jätkatakse pühakodade ja nende sisustuse restaureerimistööde toetamist. Samuti on oluline programmi teadus- ja arendustegevus, mille eesmärgiks on tagada valdkonnale vajalike uuringute läbiviimine, avaldamine ja populariseerimine.

2015 aasta taotlusi saab esitada  kuni 30. septembrini 2014. aadressile info@muinas.ee  või Uus 18, Tallinn

Täismahus programmi tutvustuse, taotluse vormi ning vajalikud lisadokumendid leiad siit: http://www.muinas.ee/puhakoda Read more