Väljavõte usuühenduste kohta:

 

§ 10.  Nõuded taotlejale ja partnerile

 (1) Käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuste puhul saavad toetust taotleda järgmised juriidilised isikud tingimusel, et projekti raames elluviidavad tegevused toimuvad üksnes väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi:
 1) kohaliku omavalitsuse üksused;
 2) äriühingud;
 3) sihtasutused ja mittetulundusühingud, kui projektis kavandatud tegevused vastavad nende organisatsioonide põhikirjalistele eesmärkidele, sealhulgas usulised ühendused kirikute ja koguduste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses;