Eesmärk

Diakoonia- ja Ühiskonnatöö Sihtasutuse eesmärgiks on anda oma panus soodsa elu- ja arenduskeskkonna loomisse ja koguduste jõustamisse, algatades ja toetades tegevusi koguduste mõjupiirkonnas elavate inimeste elukvaliteedi parandamiseks ja inimväärikuse kaitseks. Sihtasutus on kiriklikele asutustele, organisatsioonidele ja kogudustele toeks ja asjatundlikuks abiks tegevuste kavandamisel ja elluviimisel vaesuse ja tõrjutuse vähendamiseks.