Seoses KOP siirdumisega KÜSK-i alla, on muudatus taotlemise korras:
Muudatused alates 2015 kevadvoorust: Taotlejale esitatavad nõuded Muudetud on PD punkti 3.3. Endine sõnastus: 3.3. Toetatakse piirkondlikult tegutsevaid ühendusi. Piirkondlikult tegutsev ühendus on küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides tegutsev ühendus. Tallinna linna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi huvides tegutsevaid ühendusi. Uus sõnastus: 3.3. Toetatakse piirkondlikult tegutsevaid ühendusi, mis tegutsevad küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides. 3.3.1. Tallinna linna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi huvides tegutsevaid ühendusi. 3.3.2. Koguduste puhul toetatakse kogudusi, mis tegutsevad põhikirja järgi laiema sihtgrupi huvides kui koguduse liikmed, erandina toetatakse ka kogudust, mille tegevuspiirkond ajalooliste tegutsemispiiride tõttu ületab maakonna piire. Selgitus: Sisse on toodud täpsustav punkt koguduste osas. Ehk kuna paljude koguduste ajaloolised tegutsemispiirkonnad on kihelkonnad, mis ulatuvad mitme maakonna piiridesse, siis on toodud erand (ainult neile), et nende tegevuspiirkond võib ületada maakonna piirid. Eraldi on nüüd rõhutatud et koguduste puhul saavad taotlejaks olla kogudused, mis põhikirja kohaselt tegutsevad laiema sihtgrupi huvides, kui koguduse enda liikmed. Ehk kogudused mis tegutsevad avalikes huvides. Vajadusel saab infot selle kohta, kas kogudus tegutseb avalikes huvides või mitte küsida ka Siseministeeriumi usuasjade osakonnast.