Teenuste pakkujad

MTÜ Lastekeskus Tähetorn pakub päevakeskuse teenust vähekindlustatud perede lastele ja vaba aja veetmise võimalust turvalises keskkonnas.
Lastekeskus Tähetorn on Eesti Metodisti Kiriku allasutus.
http://www.lastekeskus.ee/et/esileht

Sotsiaaltöö keskus Sõbra Käsi pakub regulaarset tuge ja abi ühiskonna riskigruppidesse kuuluvatele inimestele.  SA Sõbra Käsi kuulub Eesti EKB Liitu.
http://www.ekklesia.ee/toeoeharud/sotsiaaltoeoe-keskus-sobra-kasi
SA Sotsiaaltöö Keskus Sõbra Käsi Supiköök, Tallinn, Sepa 6; avatud TNLP
Pakub iganädalast toiduabi vähekindlustatud perekondadele koostöös Toidupanga ja Selveri kaubandusketiga.
Hoolime Koos heategevusprojekt – Eesti inimeste annetatud riided, mööbel jm kauplustele Sõbralt Sõbrale (12 kauplust) – 100% müügitulust heategevuseks
http://www.ekklesia.ee/toeoeharud/eekbl-valduste-ou

EELK Perekeskuse teenuste hulka kuuluvad perenõustamine, kristlik nõustamine ja hingehoid.
http://perekeskus.eu/

SA EELK Tallinna Diakooniahaigla on Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule
kuuluv hooldushaigla, mis pakub ravi-, hospiits-,hooldus-,õendus- ja transpordi teenust.
http://www.eelk.ee/dh/

EELK Kuressaare koguduse varjupaik Laurits on mõeldud perevägivalla all kannatavatele lastele, emadele  ja naistele.
http://www.eelk.ee/kuressaare/

MTÜ Caritas Eesti on katoliku kiriku sotsiaaltöö organisatsioon kes töötab noorte peredega.
http://www.caritas.ee/

MTÜ Lootuse Küla eesmärgiks on sotsiaalselt vähekaitstud ja probleemsete inimeste rehabiliteerimine ja abistamine tavaühiskonda naasmisel.
http://www.lootusekula.ee/index.php?page=61

MTÜ Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus pakub riski- ja vähekindlustatud perede laste ja noorte probleemidele lahendusi.
http://www.peeteli.com/sotskeskus/

MTÜ Hingeabi Assotsiatsioon Usaldus pakub usaldustelefoni teenust
http://www.usaldus.ee/

MTÜ Domus Petri Kogu on EELK Valga Peetri-Luke osalusel loodud heategevuslik mittetulundusühing, mis pakub erinevaid sotsiaalteenuseid, terviseedendust, eneseabi, kriisiabi ja psühhosotsiaalset rehabilitatsiooni.
http://domuspetri.weebly.com/luumlhitutvustus.html

EKNK Lihula koguduse kauplus Lootus müüb Rootsi kasutatud mööblit, köögitehnikat, telereid ja riideid
http://www.lihulakirik.com/lootus.html

EKNK Lihula koguduse ruumides tegutsev Lõuna-Läänemaa Perekeskus on ellu kutsutud selleks, et parandada perede elukvaliteeti ja toimetulekut.
http://meieperekeskus.ee/perekeskus/

Invainfo toimetulekuraskustes inimesele http://www.invainfo.ee/

EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse laste päevahoid Pesake
http://www.eelk.ee/tallinna.puhavaimu/pesake.php

EELK Lapsehoid Inglitiib asub Harkujärve kirikus
http://inglitiib.eu/inglitiib/

SA EELK Laagrikeskus Talu
http://www.eelk.ee/talu/

EELK Kaarli Koguduse Lasteaed-Põhikool on kristlikule maailmavaatele toetuv erakool, mis on avatud kõigile peredele koguduslikust kuuluvusest sõltumata.
http://kaarlikool.kaarlikogudus.eu/sisu.php?lehe_id=20&alamlehe_id=0&alamlehe2_id=0

EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse Kaarlikese Lasteaed
http://www.eelk.ee/~kkaarlike/lasteaed.htm

Tallinna Toomkoolõppe- ja kasvatustöös juhindutakse kristlikust maailmavaatest, mida esindab EELK
http://www.tallinnatoomkool.ee/et

Kristlik abiorganisatsioon Samaaria Eesti Misjon pakub turvakodudes majutusteenusele lisaks toetavaid teenuseid. Haapsalus, Pärnus ja Hiiumaal on Samaaria kauplused.
http://www.samaaria.ee/

 

EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse külalistetoad ja seminari ruumid
http://www.eelk.ee/tallinna.puhavaimu/kulalistetoad.php