Maasoojusküte, laste mänguväljak, remonditud harmoonium…Mõned näited, mida on kogudustele rahastatud LEADER- programmist.

22. septembril toimus kaua planeeritud finantsmehhanismide õppepäev praostidele.

Tallinnas Konsistooriumi saalis julgustasid erinevaid rahastamisvõimalusi kasutama

Marelle Erlenheim ja Deiw Rahumägi. Rahastusallikate kogenud asjatundjate soovitus rahataotluse koostajale oli ühene: alustage oma reaalsete vajaduste kaardistamisest, mitte sellest, mis meede on parajasti avanenud. Kui see töö on tehtud, tuleb luua koostöösuhteid, uurida erinevaid arengukavasid, suhelda rahastajatega, kutsuda neid külla, omandada laiemat kõlapinda kui kitsalt koguduse vajadused.
Organisatsioonikultuur on ülioluline: finantsarvestus peab olema korras, maksuvõlgnevusi ei tohi esineda, aastaaruanded korrektselt esitatud. Kui need eeltingimused on täidetud, siis allikaid, kuskohast lisarahastust taotleda, on praegu päris palju.

Euroopa Liidu toetused aastateks  2014 – 2020 on leitavad koduleheküljelt

http://www.struktuurifondid.ee/el-toetused-2014-2020/

Avanevad meetmed leiab rakendusüksuste kodulehekülgedelt. Rakendusüksused on

näiteks EAS, SA Innove, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, ministeeriumide kodulehed on inforohked.

LEADER- programm vastab paljude vabaühenduste vajadustele ja võimaldab ka investeeringuid taristusse. Kogudustel on selle programmi täitmisel häid kogemusi.Ootame LEADERi uue taotlusvooru avanemist sügisel. Võimalikult kiiresti soovitame liituda oma kohaliku LEADER-grupiga – kui voor avaneb, on muud tegemist küllaga.