Eesti diakoonia on diakoonilise -ja ühiskonnatöö kohtumispaik

Ühiskonnatöö SA

Koostööpartner kogukondade ja koguduste arendustegevuste edendamiseks

Toeta meie tegevust


EE131010220214844220
Saaja: Ühiskonnatöö Sihtasutus


EE051010220271542222
Saaja: EELK Diakoonia- ja Ühiskonnatöö SA

Veebilehe Eesti diakoonia algatajad kujundavad sellest mõistest märgi diakoonilistele ja ühiskonnatöö arendustegevustele. Selle tegevuse eest seisavad ühiselt EKN Ühiskonnatöö SA ja EELK Diakoonia-ja ühiskonnatöö SA.

Parema ühiskonna nimel

Meie töö eesmärk on tõsta koguduste ja kiriklike asutuste majanduslikku ja sotsiaalset võimekust: parandada nende teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Kristiina Krabi-KlanbergÜTSA Juhataja

Parema ühiskonna nimel

Meie töö eesmärk on tõsta koguduste ja kiriklike asutuste majanduslikku ja sotsiaalset võimekust: parandada nende teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Avo ÜprusEesti Diakoonia Juhataja

Kodanikuühiskonna toetuseks:

Arendustöö juhendamine

Projektide algatamine

Koolituste korraldamine

Projektide koordineerimine

Finantsvõimaluste tutvustamine