Rahastusallikad

Erinevatesse taotlusvoorudesse projektide esitamise tähtajad jooksvalt

http://www.arenduskeskused.ee/

Mõningaid toetusprogramme

 1. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KYSK) www.kysk.ee
 2. Hasartmängumaksu Nõukogu toetus (HMN) (väike- ja  suurprojektid) www.hmn.ee
 3. Leader (taotlemine läbi Leader tegevusgruppide) www.pria.ee www.maainfo.ee
 4. Turismiinfo jaotuskanalite toetus www.eas.ee
 5. EAS – piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede (kohaliku avaliku ettevõtlusinfastruktuuri arendamiseks) www.eas.ee
 6. RTK – Riigi Tugiteenuste Keskus www.rtk.ee
 7. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) www.kik.ee
 8. Eesti noorsootöökeskus (ENTK) www.entk.ee
 9. Lisaks KYSK alt:
 • Heade ideede konkurss
 • Reisitoetuste konkurss
 • tugiprogramm, sh uuringute konkurss
 • Šveitsi Vabaühenduste fond (väikeprojektid)
 • Šveitsi Vabaühenduste fond (suurprojektid)

www.kysk.ee

 1. Siseriiklikud programmid
 • Struktuurfondid (väiksemad projektid)
 • Suuremad struktuurfondi projektid, piiriülesed programmid jms.

 Kasulikke viiteid ja linke

  Muud vajalikud dokumendid, seadused ja materjalid

Toetusfondide skeem Rahastamisallikad-värviline