Rukkileiva küpsetamine on stressimaandav, rahustav tegevus. Seda saab võtta kui palvet, mis köidab kõiki Su meeli. Leivateo ettevalmistus, juuretise toimetamapanek, segamine, sõtkumine, kerkimine, ahjust kõikjale ulatuv leivalõhn, leivamurdmine ja jagamine. Leivateost sünnib osadus kõige sügavamal tasandil. Oleme tänulikud.

Tegime leiba Harkujärve kogukonnakirikus, filmis Urmas Roos.

KAPLANI KUTSE

Kutse andmine

Eesti Kaplanite Kutseühing (edaspidi EKKÜ) annab alates 29.05.2014 välja järgmisi kutseid:

 1. Kaplani kutse, tase 6
 2. Kaplani kutse, tase 7
 3. Hingehoidja kutse, tase 6
 4. Hingejhoidja kutse, tase 7

Kutse andmine toimub vastavalt Kutseseadusele ning kaplani ja hingehoidja kutsete kutse andmise korrale. Tutvu lähemalt siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/KutS, (link kutse andmise korra failile).

Kutsesüsteemiga saate tutvuda siin: http://www.kutsekoda.ee/et/index

Kutse taotlemine

 1. Kaplani kutse, tase 6. Tutvu kutsestandardiga: (link kutsestandardi kaplani kutse, tase 6 standardile) – https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10776564
  Kaplani kutse, tase 6 taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid. Tutvu vajalike andmetega siin: (link vastava dokumendi kohta) – https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10523770#kao_fail
 2. Kaplani kutse, tase 7. Tutvu kutsestandardiga: (link kutsestandardi kaplani kutse, tase 7 standardile) – https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10776584
  Kaplani kutse, tase 6 taotlemise eelitingimused ja esitatavad dokumendid. Tutvu vajalike andmetega siin: (link vastava dokumendi kohta) – https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10523770#kao_fail
 3. Hingehoidja kutse, tase 6. Tutvu kutsestandardiga: (link kutsestandardi hingehoidja kutse, tase 6 standardile) – https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10776604
  Hingehoidja kutse, tase 6 taotlemise eelitingimused ja esitatavad dokumendid. Tutvu vajalike andmetega siin: (link vastava dokumendi kohta) – https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10523770#kao_fail
 4. Hingehoidja kutse, tase 7. Tutvu kutsestandardiga: (link kutsestandardi hingehoidja kutse, tase 7 standardile) – https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10776624
  Hingehoidja kutse, tase 7 taotlemise eelitingimused ja esitatavad dokumendid. Tutvu vajalike andmetega siin: (link vastava dokumendi kohta) – https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10523770#kao_fail

Kutse taotlemisega seotud dokumentide vormid

 1. Hingehoidja kutse taotlemise avaldus (.doc)
 2. Kaplani kutse taotlemise avaldus (.doc)

Kutse andmisega seotud kuupäevad

 • Dokumentide esitamise tähtaeg – 15.10.2020.
 • Hindamiskomisjoni suuline hindamisvoor – hindamine toimub Eesti Kirikute Nõukogu ruumides aadressil Tehnika 115, Tallinn. Kuupäev ja kellaaeg lepitakse iga taotlejaga eraldi kokku.
 • Hindamiskomisjoni otsus – 09.11.2020.
 • Kutsekomisjoni otsus – 12.11.2020.
 • Kutse taotlejate informeerimine tulemuste kohta ja kutsete edastamine taotlejatele – 16.-27.11.2020.

Hind

Kutse taotlemine maksab 60 EUR taotleja kohta.
Kutse taastõendamine maksab 54 EUR taotleja kohta.
Summa tuleb tasuda hiljemalt dokumentide esitamise lõpukuupäevaks.

Panga rekvisiidid:
Saaja: Eestis Kaplanite Kutseühing
Pank: AS SEB Pank
Arveldusarve number (IBAN): EE931010220210101226
Selgitus: kutse nimetus (näiteks Kaplani kutse) ja taseme number (näiteks tase 6)

Kutseühingu kontaktandmed

Aadress: Tehnika 115, Tallinn 10139
Elektronaadress: info.ekku@gmail.com
Kontaktisik: Igor Miller (ühingu juhatuse liige)
Kontakttelefon: +372 524 5927

Kutsekomisjoni liikmed

Ruudi Leinus (Eesti Kirikute Nõukogu)
Avo Üprus (Eesti Kirikute Nõukogu)
Kerstin Kask (EELK Usuteaduste Instituut)
Ago Lilleorg (Eesti Kaitsevägi)
Katri Aaslav-Tepandi (Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Olavi Ilumets (Tartu Vangla)

Usk ja Valgus on rahvusvahelisest oikumeeniline liikumine, mis on suunatud intellektipuudega inimestele, nende peredele ja sõpradele. Kuressaare kogukond on tegutsenud juba 16 aastat, reeglina saadakse kord kuus kokku EELK Kuressaare Laurentiuse koguduse majas. Kuna viirusohu tõttu ei saa Usk ja Valgus Kuressaare kogukond praegu koguneda, oldi aprillis osaduses video kaudu, lauludega tervitab seal Kirsti Malmi, mõtisklust ja palvet jagavad Virge Nemvalts ja Tiina Ool, kõike seda aitas kokku panna Mihkel Kukk. Vt videod
https://www.youtube.com/watch?v=qObxs0xaEig&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2u_ANQNGoaneSva8k3J9iD3pdJWU1v61gMhdoWGP9cNnO_-pNqRHVwh-8

23. detsembril 2019 sõlmisid Justiitsministeerium, Eesti Diakoonia ja Valge Eesti MTÜ lepingu, mille sisuks on majutusteenuse pakkumine Lõuna-Eesti piirkonnas. Nii Valge Eesti kui ka Eesti Diakoonia teevad tihedat koostööd Balti Kriminaalpreventatsiooni Instituudiga koondades valdkonna parimad asjatundjad. Koostöösse on kaasatud MTÜ Lootuse Sild.

Tartu uus nõustamisteenusega majutus ehk rehabilitatsioonikeskus

https://www.facebook.com/projektsempre/

Hea EL struktuuritoetuste huviline

Alates tänasest kuni 25. maini on avatud taotlusvoor, kust saab toetust taotleda täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks ja õpihoiakute parandamiseks.

Mida toetatakse?
Projektitegevuste sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta ning erialase ettevalmistuseta ja elukestvas õppes vähem osalevad inimesed. Toetatakse tegevusi sihtgrupi õppimisoskuste, sotsiaalsete oskuste, digipädevuse, algatusvõime ja ettevõtlikkuse ning võõrkeelteoskuse parandamiseks ning sihtgrupi koolitajate koolitus- ning arendustegevusi.

Kes saab taotleda?
Toetust on oodatud taotlema era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning riigi või kohaliku omavalitsuse asutused (välja arvatud kutseõppeasutused ja üldhariduskoolid). Taotlejal peab olema viimase 7 aasta jooksul vähemalt 3-aastane kogemus täiskasvanuhariduse valdkonna projektide läbiviimisel. Soovi korral võib projekti kaasata ka partnereid, sel juhul peab partner olema täienduskoolitusasutuse pidaja või sellega võrdsustatud isik või asutus.

Kui palju?
Taotlusvooru eelarve on 2 200 000 eurot, millest 85% moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus ja 15% riiklik kaasfinantseering. Toetust antakse ühele projektile kuni 250 000 eurot.

Kust saab infot?
Huvilistele toimub 16. aprillil Tallinnas taotlusvooru tutvustav infopäev.

Täpsem teave vooru kohta ja infopäevale registreerumine Innove kodulehel.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) toetab avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste majandusliku elujõulisuse ja finantsilise võimekuse arengut.

Toetusi jagatakse kokku 310 000 euro eest. Üleriigiliselt tegutsevatel ühingutel on võimalik küsida 15000 eurot ja piirkondlikel 12000 eurot toetust.

Vooru infopäevad ja koolitused toimuvad märtsi lõpus ja aprilli alguses Tallinnas, Tartus, Rakveres ning Pärnus. Taotluse esitamise tähtaeg on 5. juuni 2018 kell 15.00.

KÜSKist toetust taotlema julgustab ka Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu: ”Oleme varasemalt raha taotlenud ja ka saanud koguduse arengukava tegemiseks ja intellektipuudega inimeste töökeskuse loomiseks. Viimati taotlesime raha hauahoolduse teenuse arendamiseks ja seoses vabatahtlike värbamisega.”

Vaata lisa SIIT

KÜSK ja Riigikantselei EV100 korraldustoimkond avasid uue taotlusvooru, mis pakub toetusi Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud kingitustest teavitamiseks ja nende jäädvustamiseks. Taotlusvoor on jätkuks möödunud aasta samalaadsele toetusvõimalusele. Taotlusi saab esitada kuni 12. aprillini

„Tänaseks on Eesti küll ametlikult 100-aastane, kuid juubeliaasta kestab edasi ning igal nädalal ootavad avamist kümned kingitused. EV100 teavitustegevuste taotlusvoor on ka sel korral mõeldud selleks, et julgustada kõiki kingituste tegijaid mõtlema sellele, kuidas eestimaalased nende toredatest algatustest teada saaksid ning kuidas oma tegevusi ajalukku jäädvustada. Nii saame üheskoos kingitustes osa tulevikuski,“ ütles Riigikantselei EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe.

Toetust saab küsida näiteks avamissündmusteks, objektide puhul nende märgistamiseks, reklaamiks meediapildis ning videoklippide, kroonikate ja trükiste tootmiseks. Samuti toetatakse teavitustegevustega seotud tööjõukulusid.

Eelmise taotlusvooru vastu oli huvi väga suur ja hoogu anti juurde nii suurematele kui väiksematele algatustele. Näiteks toetati tookord Viljandi pärimusmuusika festivali, tänavakunstifestivali Rural Urban Art Põlvamaal ning näituse „Minu kodukoha 100 kunstiteost Eestile“ avamist.

Nii nagu eelmiselgi korral, on ka sel korral taotlemine kahes kategoorias – väikesemahuliste teavitustegevuste jaoks saab küsida 200 kuni 3 000 eurot, suuremateks aga 3 001 kuni 10 000 eurot. Toetusteks on kokku ette nähtud vastavalt 80 000 ja 70 000 eurot. Enne taotlemist peab tegevus, mille teavitamiseks või jäädvustamiseks tuge küsitakse, olema lisatud kas EV100 kingituste lehele või EV100 sündmuste kalendrisse

Taotlusi ootame 12. aprilliks. Kõik vajalikud taotlusvoorust leiad aadressilt www.kysk.ee/taotlusvoorud/ev100-tt18.

Lisainfo: 
Katriin Pannal, tel 656 0469, katriin.pannal@kysk.ee
Mari-Liis Dolenko, tel 655 64 23, e-post: mariliis.dolenko@kysk.ee

Kuni 25. aprillini on avatud taotlusvoor „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele“.

Mida toetatakse?
Toetust antakse projektidele, mille tegevustega luuakse uued tava või eriilmelised lapsehoiukohad. Eriilmelise rühmana on võimalus avada rühm ebastandardsetel kellaaegadel, mis vastaks perede tööajakorraldusele, näiteks võimaldada vajadusel lapsi hoida õhtustel aegadel või pakkuda võõrkeelseid hoiukohti võõrkeelsetest peredest lastele. Ka tööandjal on võimalik taotleda toetust, et enda ruumides või lähiümbruses luua lapsehoiuvõimalused, selleks et töötajad saaks pingevabamalt tööle keskenduda. Samuti saab projekti raames luua uusi erivajadustega lastele mõeldud lapsehoiukohti.

Kes saab taotleda?
Innovesse on oodatud projektitaotlusi esitama kohalikud omavalitsused, eraõiguslikud juriidilised isikud, valitsusasutused või nende hallatavad riigiasutused.

Kui palju?
Taotlusvooru eelarve on kokku 2 971 692 eurot.
Lapsehoiukohti rahastatakse ühikuhinna alusel – 245 eurot kuus, mis on 2941 eurot aastas lapse kohta ning see katab kõik teenuse osutamisega seotud kulud. Ühikuhind võimaldab toetuse saajale kergemat ja kiiremat kulude katmist, mis tähendab, et eraldi kuludokumente ei ole vaja enam esitada.
Taotleja enda panus on 25% omaosalust projekti abikõlblikest kuludest ja ülejäänud 75 % finantseerib Euroopa Sotsiaalfond.

Kust saab infot?
Taotlusvooru tutvustavad infopäevad toimuvad 14. märtsil Tartus ja 16. märtsil Tallinnas.
Lisainfot leiab ja infopäevadele saab registreeruda Innove kodulehel.

Kuus kuud kestev 75 000 € suuruse auhinnafondiga NULA inkubaator, mis keskendub ühiskondlike algatuste arendamisele, alustab kolmandat hooaega. Lahendusi teravatele ühiskondlikele probleemidele oodatakse 4. aprillini.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) ja Heateo Sihtasutuse loodud NULA inkubaatori eesmärk on leida uuenduslikke ja nupukaid lahendusi teravatele probleemidele Eesti ühiskonnas. Inkubaatorisse oodatakse lahendusi, mis võivad olla seotud perede toimetuleku, hariduse, eakate elukvaliteedi, keskkonna, vaimse tervise või mõne muu kriitilise probleemiga Eesti ühiskonnas.

„NULA kahest hooajast on alguse saanud mitu mõjusat ettevõtmist nagu näiteks Topsiring, mis innustab festivalidel joogitopside taaskasutust. Või Vaikuseminutid, mis viivad kooliõpetajate kaudu kõikide Eesti lasteni tähelepanu ja keskendumise harjutused,“ ütles Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetuste juht Mari-Liis Dolenko. Dolenko lisas, et inkubaator on aidanud algatustel oma ideedest vormida elujõulised lahendused ning stardiraha need hoogsalt käivitada.

Heateo Sihtasutuse tegevjuht Pirkko Valge tõi välja, et ühiskondlikele probleemidele toimivate lahenduste leidmiseks on vajalik koostöö erinevate sektorite vahel. „Meil on hea meel ka sellel aastal kaasata suure kogemusega mentoreid ja partnereid. Meeskondade ehitamist toetab personaliarendusfirma Fontes PMP ning oma kogemusi toimivate lahenduste arendamisest jagavad uue põlvkonna ettevõtted Pipedrive ja Transferwise,“ lisas Valge.

Mõtteid, kuidas jõuda parimate lahendusteni ja võimalust kohtuda samast teemast huvitatud inimestega, pakuvad kaks inspiratsiooniõhtut – 27. märtsil Tallinnas ja 29. märtsil Tartus. Ideid saab esitada kuni 4. aprillini inkubaatori kodulehel www.nula.ee. Kuus parimat lahendust saavad oma ideed edasi arendada kuuekuulises inkubaatoris koos professionaalsete ekspertide ja mentoritega. Aasta lõpus selguvad kolm algatust, mis saavad Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt 25 000 € suuruse starditoetuse.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital on Siseministeeriumi haldusalas olev organisatsioon, mille eesmärgiks on toetada vabaühenduste arengut ja tugevdada kodanikuühiskonda. Aastatega on erinevate konkursside ja taotlusvoorude raames arendatud sadade vabaühenduste võimekust ning toetatud tuhandeid kodanikualgatuslikke ettevõtmisi üle Eesti.

Heateo Sihtasutus kasvatab ja käivitab ühiskondlike probleeme lahendavaid algatusi aastast 2003. Heateo portfellist on sirgunud organisatsioonid nagu SA Noored Kooli, MTÜ Uuskasutuskeskus, SA Kiusamisvaba Kool.

Lisainfo
Marleen Pedjasaar
Heateo Sihtasutuse projektijuht
marleen@heategu.ee, 551 5011

Mari-Liis Dolenko
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetuste juht
mariliis@kysk.ee, 521 2422