Entries by Gert Karu

Tugiisiku koolitus raske ja sügava puudega lastele

Diakoonia- ja ühiskonnatöö talitusel on hea meel Teid kutsuda koolitusele Tugiisik raske ja sügava puudega lapsele Asukoht: Harkujärvel, Kiriku tee 2, Harkujärve kirikus (peatus Kiriku: buss nr 27 sõidab maja ette) Koolituspäevad on jaotatud: 10.06, 11.06, 12.06.2016 kell 10.00 – 16.00 17.06, 18.06, 19.06.2016 kell 10.00 – 16.00 Koolitusel antakse ülevaade: tugiisikuteenuse olemusest, tugiisiku rollist […]

Kutse Läänemere programmi teavitusüritusele – 30. märts 2016

Head Euroopa territoriaalse uudiskirja tellijad/lugejad, Anname teada, et 30. märtsil 2016 toimub Tallinnas Tallink City hotelli seminariruumis Seaside ja Cityside teavitusüritus „KUIDAS RAHVUSVAHELISEMAKS MUUTUDA JA KUST LEIDA RAHA“ innovatsiooniprojektide rahastamisvõimalustest Euroopa territoriaalse koostöö programmide raames.   Ürituse raames käsitletakse taustainfot EL Läänemere Strateegiast, poliitikavaldkonna innovatsioon rolli projektide rahastamise taotlemisel, koordineerimistegevusi; projekti BSR Stars ja selle võimalusi abistamaks […]

Riigihanke „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine” (Riigihanke viitenumber: 169262) taotlus leidis rahastamist

ÜTSA konsulteeris riigihanke taotluse koostamist.Tugiteenust võimaldatakse vastavalt vajadustele kas lastehoiu asutuses 627 lapsele ja kas lapse või hoidja kodus 193 lapsele. Tugisisiku teenust on võimalik osutatada kokku 865 lapsele. Teenust osutatakse vastavalt vajadusele. Peamiselt selliselt, et vanemal on võimalik osaleda tööhõives ning see sõltub paljuski vanemate võimest ja soovist töötada ning võimalikest tööaegadest. Teenust osutatakse vanemate […]

19.–20. jaanuaril toimus EELK Vaimulike konverents: EELK EESTI ÜHISKONNAS: MEIE ÕPETUS, MEIE MISSIOON.

Konverentsile tulijaid ootasid ees jumalateenistused, mitmesugused ettekanded, arutlusringid ning töötoad. Arutleti usuõpetuse üle kristlikus koolis, EELK rollist ühiskonnas, sellest, kas ja millal peaks kirik ühiskonnas sõna võtma, pagulastest ja ka vaimulike ametiga seotud probleemidest kirikus.  Vaimulike konverents on EELK juhtimisorgan, mille võimkonda kuulub õpetuse aluste muutmine ning liturgia käsiraamatu ja õpetusliku sisuga oikumeeniliste kokkulepete heakskiitmine […]

31. detsembril 2015 lõppes Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt toetatud projekt.

31. detsembril 2015 lõppes Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt toetatud projekt: „Koguduste kompetentsikeskus: abivahend sotsiaalse aktiivsuse kasvatamiseks”. Ajavahemikus 1. maist kuni 31. detsembrini 2015 kestis KÜSKi toetusel koguduste kompetentsikeskuse arenguhüppe projekt. Koguduste võimestamiseks tagati stabiilsed infovood hangetest ja taotlusvoorudest ning tehti need kättesaadavaks potentsiaalsetele partneritele. Projekti käigus keskenduti ESF 2015. aasta jooksul avanevatele meedetele. Täiendati ÜTSA enda […]

20. detsember: ÜTSA uuenenud arengukava ja tegevusplaan on valminud!

Üle poole aasta tegelesid vabatahtlikud ja pühendunud koguduseliikmed ÜTSA arengukava täiustamise ja parandamisega. Pikaajaline kollektiivne töö päädis lõpuks ekspertidest töögrupi otsusega, et arengukava vastab uutele vajadustele ning selle võib esitada Nõukogule kinnitamiseks. Tegevuskava on aga tihedalt seotud SEMPRE projektis ettenähtud ülesannete täitmisega. Selle korrigeerimine toimub projekti käivitamise käigus.

20. november 2015 — suurpäev ÜTSA järgmiseks arenguhüppeks.

Rahastamisotsuse sai suur rahvusvaheline projekt Social Empowerment in Rural Areas of the Baltic Sea Region, akronüümiga SEMPRE. Vahendeid taotleti Interreg Baltic Sea Region Programmist 2014 – 2018 (INTERREG). Juhtpartneriks on Diakonisches Werk Schleswig Holstein. Osalevad seitse partnerit: Saksamaa, Rootsi, Taani, Läti, Leedu, Poola, Soome, Eesti. Oluliseks peetakse KOV ja koguduste koostöömudeli loomist, uute sotsiaalteenuste vormide […]