KÜSK_Swiss3Rahastamisotsuse sai suur rahvusvaheline projekt Social Empowerment in Rural Areas of the Baltic Sea Region, akronüümiga SEMPRE.

Vahendeid taotleti Interreg Baltic Sea Region Programmist 2014 – 2018 (INTERREG). Juhtpartneriks on Diakonisches Werk Schleswig Holstein. Osalevad seitse partnerit: Saksamaa, Rootsi, Taani, Läti, Leedu, Poola, Soome, Eesti.

unspecified

Oluliseks peetakse KOV ja koguduste koostöömudeli loomist, uute sotsiaalteenuste vormide toomist maapiirkondadesse, uuringu läbiviimist kohapealsete vajaduste selgitamiseks, inimeste ja koguduste jõustamist (võimestamine). Partnerid osalevad piirkondlike vajaduste ja kohalike koguduste võimekuse uuringus ning toetavad nii rahaliselt kui intellektuaalselt koguduste ka vabaühenduste väikeprojekte. Projekti läbiviimiseks vajaliku omafinantseeringu suurus on 47 572 kolme aasta jooksul ehk 16 000 aastas. Kogufinantseering ületab 300 000€ kolme aasta jooksul, et iga omafinantseeringu euro kohta tuleb toetsraha peaaegu kuus eurot.

unspecified-3

Eesti Kirikute Nõukogu kiitis projektis osalemise heaks ning leidis vajalikud vahendid omafinantseeringu katmiseks. TÄNAME!

unspecified-2

Täname Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, arenguhüppe programmi raames oli võimalik sooritada vajalikke konsultatsioone ja kohtumisi, et see suur projekt käivitada.

unspecified-1