Hea EL struktuuritoetuste huviline

Alates tänasest kuni 25. maini on avatud taotlusvoor, kust saab toetust taotleda täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks ja õpihoiakute parandamiseks.

Mida toetatakse?
Projektitegevuste sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta ning erialase ettevalmistuseta ja elukestvas õppes vähem osalevad inimesed. Toetatakse tegevusi sihtgrupi õppimisoskuste, sotsiaalsete oskuste, digipädevuse, algatusvõime ja ettevõtlikkuse ning võõrkeelteoskuse parandamiseks ning sihtgrupi koolitajate koolitus- ning arendustegevusi.

Kes saab taotleda?
Toetust on oodatud taotlema era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning riigi või kohaliku omavalitsuse asutused (välja arvatud kutseõppeasutused ja üldhariduskoolid). Taotlejal peab olema viimase 7 aasta jooksul vähemalt 3-aastane kogemus täiskasvanuhariduse valdkonna projektide läbiviimisel. Soovi korral võib projekti kaasata ka partnereid, sel juhul peab partner olema täienduskoolitusasutuse pidaja või sellega võrdsustatud isik või asutus.

Kui palju?
Taotlusvooru eelarve on 2 200 000 eurot, millest 85% moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus ja 15% riiklik kaasfinantseering. Toetust antakse ühele projektile kuni 250 000 eurot.

Kust saab infot?
Huvilistele toimub 16. aprillil Tallinnas taotlusvooru tutvustav infopäev.

Täpsem teave vooru kohta ja infopäevale registreerumine Innove kodulehel.