Koostöö maakondlike arenduskeskustega

Oleme koolitustel tutvustanud erinevaid võimalusi koguduste ja muude kiriklike ühenduste tegevuste rahastamiseks. Äsja toimus selline koolitus Rakveres, veidi varem Haapsalus, peatselt väisame Võrut. Muude heade asjade hulgas oleme rääkinud ka maakondlikest arenduskeskustest (MAK). Lisame nende kontaktid, et teie omakorda saaksite oma koguduse või ühenduse lisada MAK võrgustikku. Uskuge mind, see on vajalik ja kasulik. Aga kasulike asjadega on mõistagi nõnda, et nende kasulikkus ilmneb nende kasutamise käigus. Tolmuimeja ise tolmu ei võta ja kirves kapis puid ei raiu. Tehke proovi ja liituge algatuseks postiloendiga teile sobivas piirkonnas, et saada infot MAK tasuta teenuste osas.. Selleks leidke üles oma maakonna arenduskeskuse konsultant.

Ikka teie
Avo Üprus

Võrumaa Arenguagentuur vaa@vaa.ee +3727868374 www.vaa.ee
Viljandimaa Arenduskeskus save@viljandimaa.ee +3724330591 arenduskeskus.viljandimaa.ee/
Valgamaa Arenguagentuur valgamaa@arenguagentuur.ee +3727679800 www.arenguagentuur.ee
Tartu Ärinõuandla info@tartu.bas.ee +3727428402 www.tartu.ee/arinouandla/
Saaremaa Arenduskeskus info@sasak.ee +3724520570 sasak.ee/
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus raek@raek.ee +3724894121
+3725063705
www.raek.ee/
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus info@peak.ee +3724455555 www.peak.ee
Lääne-Viru Arenduskeskus info@arenduskeskus.ee +3723258028 www.arenduskeskus.ee
Põlvamaa Arenduskeskus pak@polvamaa.ee +3727998958 pak.polvamaa.ee
Läänemaa Arenduskeskus info@lak.ee +3724735538 www.lak.ee/
Järvamaa Arenduskeskus arenduskeskus@jarva.ee +3723852365 www.jarva.ee/jak
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus info@jaek.ee +3727768060 www.jaek.ee
Ida-Viru Ettevõtluskeskus info@ivek.ee +3723395610 www.ivek.ee
Sihtasutus Tuuru info@tuuru.edu.ee +3724622800 tuuru.kovtp.ee/
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus info@heak.ee +3726566641
+3726566522
www.heak.ee

KUTSE KOOLiTUSELE

KÜSK_Swiss3

KUTSE KOOLiTUSELE

kogudustele meetme “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused “ tutvustamiseks ja vastavate projektiideede arendamiseks

14. oktoober 2015

Algus kell 12 — lõpp:

kui teemad läbi ja kõik vajalikud nõuanded antud

Koht: Rakvere, Kolmainu koguduse pastoraat, Pikk 19

1. Sul on hea idee – kes annab teostamiseks vahendid?

Ülevaade avanevatest ja olemasolevatest Euroopa Liidu struktuurivahendite meetmetest ning siseriiklikest toetustest;

Meetme “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” tutvustamine

2. Sul on hea idee ja sa tead rahaallikaid —- kuidas taotlust vormistada?

Nõuandeid, mida ja kuidas esitleda ja kuidas vältida karisid. Mida täpsem küsimus, seda selgem vastus.

3.Kõik eelnev olemas — vajad julgustust ja nõu?

Meie aitame! Alati võib helistada või kirjutada. Pakume individuaalseid konsultatsioone.
Koolitus annab parema tulemuse, kui projekti alge oleks juba olemas.

Koolitus on osalejatele tasuta, kulud katab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Ühiskonnatöö Sihtasutus

Korraldab EKN Ühiskonnatöö Sihtasutus

Koolitaja ja konsultant: dr Katri-Liis Lepik, Tallinna Ülikool, dotsent

Projektijuht: Merle Krigul / tel. 56465405  mkrigul@gmail.com

NB!

Palume osalemissoovist Merle Krigulile teada anda, parim kui enne 10. oktoobrit.

Diakooniaturg kogukonnakirikus

EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus koostöös Luterliku Maailmaliiduga kutsub ühiselu võimalusi käsitlevale konverentsile
reedel, 08. Mail 2015 Harkujärve kirikusse, Kiriku tee 2, Harku vallas.

Diakoonia konverentsil valminud video on jälgitav SIIT: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7hMy6gct9Y2LCX_yMboiNR-vK5dwrYK

PÄEVAKAVA

10:00 avamine, Eesti Kirikute Nõukogu president Andres Põder ja Harku abivallavanem Erik Sandla

10:15 „Reforming diaconia – searching for conviviality“, dr Ulla Siirto, Luterlik Maailmaliit (tõlkega)

10:45 „Oikumeeniline diakoonia“, dr Ingmar Kurg, EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus

11:15 „Kogukonnakirik vs sotsiaalkirik: kas võistlevad mudelid?“, Avo Üprus

11:30 „Õiglane kaubandus,“ Jaanus Välja

Värskendavad joogid ja näksid

12:00 Diakooniaturg laudade, stendide, õpitubadega

  •  EELK Perekeskus, Suhte Ehituskivid (Pia Ruotsala, Mari Paenurm)
  •  Õiglane kaubandus, Roheline piibel, omatooted (Tauno Toompuu, Ülle Keel, Jaanus Välja)
  •  Tugiisikuteenus vanglates, rehabilitatsioonikeskustes, arestimajades (Immanuel Volkonski, Eva Üprus)
  •  Kristlik meedia ( Pereraadio, Eesti Kirik, Raadio 7)
  •  EMK Laager Giideon (Artur Põld)
  •  Maailma poeetiline punane raamat (Ukraina Kultuurikeskus)
  •  Tekstiililaud (Helgi Hilborn)
  •  Pilistvere kogudus, suvekohvik „Ingel“ (Hermann Kalmus)
  •  Lootuse Küla (Viljam Borissenko)
  •  MTÜ Puuetega Laste Tugikodu „Päikesekiir“ (Ursula Randlaine)

Võlanõustamiskoolitus

Kirik näeb murega ühiskonna kihistumist, vaesemate ja rikkamate vahelise lõhe kasvamist, inimeste sagenevat lõhkilaenamist ning õilmitsevat kiirlaenuturgu ja otsib võimalusi kahjude ja kannatuste vähendamiseks. Üle poolte eesti inimestest on viimasel viiel aastal laenanud raha. Paljud neist ebamõistliku intressiga, mis paneb võlasumma kahanemise asemel kasvama.

Diakooniatöötajatelgi tuleb silmitsi seista inimeste murega ning see ei ole kerge. Küll aga aitab parem ettevalmistatus anda paremat nõu ning tuua tõepoolest tulu oma hoolealustele kogudustes ja kogukonnas laiemalt.

Riigikohus juhtis 2014. aasta märtsi algul seadusandja tähelepanu vajadusele korrastada kiirlaenuturgu ja määras eeldusliku piirmäära, mille ületamisel võib liigkasuvõtjalik tarbimislaenuleping osutuda tühiseks.
Riigikohtu hinnangul ei välista laenuvõtja arusaamine laenutingimustest ja nendega nõustumine seda, et tegemist on liiakasuga. Kohtud peavad sisuliselt kontrollima, kas laenulepingu poolte vastastikuste kohustuste väärtus on heade kommete vastaselt tasakaalust väljas, mitte lähtuma vaid tõdemusest, et laenuvõtja pidi aru saama, mida ta tegi.

Eesti Kirikute Nõukogu Ühiskonnatöö Sihtasutus ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus kutsuvad teid kõiki kogenud spetsialisti poolt läbi viidavale koolitusele, et hea töö mida teete, muutuks veel asjatundlikumaks ning tulemuslikumaks.

Võlanõustamiskoolitus toimub neljapäeval, 19. märtsil 2015 kell 11:00 – 13:00

EELK Konsistooriumi saalis, Kiriku plats 3, Tallinn.

Käsitletavad teemad:
1. Võlanõustamise võimalused ja tähtsus individuaalse täitmiskava ja taasühiskonnastamise osana.
2. Võlanõustamise sisu, eesmärgid ning õiguslikud alused ja võimalused.
3. Mida peab teadma kohtutäituri tegevusest, täite- ja pankrotimenetlusest; võlgadest vabastamise ja võlgade ümberkujundamise menetlusest.

Loengupidaja on Ülle Schmidt, MTÜ Võlanõustajad võlanõustaja.

Oma osalemisest palun teatada 16. märtsiks 2015  diakoonia@eelk.ee

25 aastat kristlikku hoolekannet Eesti vanglates.

Eesti kirikute ja koguduste osalemisest kinnipidamisasutustes tehtavas töös täitus 25 aastat. Selle märkimisväärse verstaposti äramärkimiseks ning veteranide tänamiseks korraldavad Eesti Kirikute Nõukogu ja Ühiskonnatöö sihtasutus 10. veebruaril  konverentsi Harkujärve kirikus.

Konverentsi avab Eesti Kirikute Nõukogu president Andres Põder  kell 12.00, seejärel meenutatakse möödunut, mälestatakse lahkunuid ning vaadatakse ka tulevikku.
Sõna saavad kõik soovijad, ettekanded teevad  EELK Kriminaaltöö Keskuse peretööd ja Harju Kriminaalhooldust juhtinud Kersti Kask, vanglatöö seenior adventpastor Rein Käsk, omaaegne justiits- ja siseminister Ken Marti Vaher.

Meile on tähtis säilitada mälu, omada ausat ülevaadet toimunust ning tänada neid, kes panid aluse kiriku osalemisele kuritegevusega kaasnevate kahjude ja kannatuste vähendamisele, ütles konverentsi korraldustoimkonna nimel EELK Peeteli ja Harkujärve koguduse õpetaja Avo Üprus.

Konverentsi toimumist toetavad eraisikud ja IRL Kristlik Ühendus.

Ma olin vangis ja teie tulite mind vaatama …  (MT 25, 36)

Küsimustele vastab Avo Üprus, telefon 50 20 857, avo.uprus@eelk.ee

Foto Tiit KuusemaaTIIT5691TIIT5695

 

 

 

TIIT5704TIIT5719TIIT5741

 

 

 

TIIT5753TIIT5760TIIT5791

 

 

 

Fotod Tiit Kuusemaa

Kodanikuühiskonna arengukava koostamine Siseministeeriumis

2002. aastal Riigikogus heaks kiidetud Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) on seni ellu viidud Kodanikualgatuse toetamise arengukavaga aastateks 2007-2010 ning hetkel kehtiva Kodanikuühiskonna arengukavaga aastateks 2011-2014.

Avaliku sektori ja vabaühenduste ühiskomisjoni (EKAK ühiskomisjon) liikmed osalevad arengukava koostamises.

Kaasamise kava kohaselt toimub teemaarutelu 14.oktoobril  – Elujõuline sotsiaalne ettevõtlus tegevusmudelina, sotsiaalne innovatsioon läbiva põhimõttena ning ühenduste potentsiaali maksimaalne ja läbimõeldud kasutamine avalike teenuste osutamisel

Arvamusfestival Paides 15 -16 augustil

Ühiskonnatöö Sihtasutus paneb teile südamele, et 15.-16. augustil toimub Eestimaa südames Paides teist korda ARVAMUSFESTIVAL – tõeline särav vaimupillerkaar vaba Eesti oleviku ja tuleviku üle arutamiseks. Kirikute hääl peab saama seal kuuldavaks.

Enam kui 150 arutelu 20 laval toovad kokku vabaühendusi, kogudusi, meediakanaleid, erakondi ja ettevõtjaid, kultuuri- ja haridustegeleasi. Pead kindlasti tulema, et Sinu mõtted ei jääks varju ning, et Sinu kogudus pääseks pildile.

Osalemine on tasuta, aga suure väärtusega. Kohapealsed aktivistid nagu õpetaja Algur Kaerma, Kristliku Keskuse eestvedaja Maiko Kesküla ja Ühiskonnatöö Sihtasutuse esindajad Avo Üprus ja Ingrid Mäsak võivad olla Sulle abiks just Sind huvitava teemalava leidmisel.

Vaata ka www.arvamusfestival.ee

Kohtumiseni!

Võlanõustamiskoolitus

Kirik näeb murega ühiskonna kihistumist, vaesemate ja rikkamate vahelise lõhe kasvamist, inimeste sagenevat lõhkilaenamist ning õilmitsevat kiirlaenuturgu ja otsib võimalusi kahjude ja kannatuste vähendamiseks. Üle poolte eesti inimestest on viimasel viiel aastal laenanud raha. Paljud neist ebamõistliku intressiga, mis paneb võlasumma kahanemise asemel kasvama. Diakooniatöötajatelgi tuleb silmitsi seista inimeste murega ning see ei ole kerge. Küll aga aitab parem ettevalmistatus anda paremat nõu ning tuua tõepoolest tulu oma hoolealustele kogudustes ja kogukonnas laiemalt. Riigikohus juhtis märtsi algul seadusandja tähelepanu vajadusele korrastada kiirlaenuturgu ja määras eeldusliku piirmäära, mille ületamisel võib liigkasuvõtjalik tarbimislaenuleping osutuda tühiseks. Riigikohtu hinnangul ei välista laenuvõtja arusaamine laenutingimustest ja nendega nõustumine seda, et tegemist on liiakasuga. Kohtud peavad sisuliselt kontrollima, kas laenulepingu poolte vastastikuste kohustuste väärtus on heade kommete vastaselt tasakaalust väljas, mitte lähtuma vaid tõdemusest, et laenuvõtja pidi aru saama, mida ta tegi.  Kutsun teid kõiki parimate asjatundjate poolt läbi viidavale koolitusele, et hea töö mida teete, muutuks veel asjatundlikumaks ning tulemuslikumaks.

Koolituspäev viiakse läbi Tallinnas, Pühavaimu 6,  Usuteaduse Instituudis, 16. mail  kell 12.30 – 16.30.

1.  Võlanõustamise võimalused ja tähtsus individuaalse täitmiskava ja taasühiskonnastamise osana.

2.  Võlanõustamise sisu, eesmärgid ning õiguslikud alused ja võimalused.

3.   Mida peab teadma täite- ja pankrotimenetlusest; võlgadest vabastamise ja võlgade ümberkujundamise menetlusest.

Teabepäeval jagavad infot:

Ülle Schmidt, MTÜ Võlanõustajad võlanõustaja

Terje Lääts, MTÜ Võlanõustajad võlanõustaja

Aare Kruuser, Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia lektor; Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja jurist

 

Olete teretulnud.

EL uue finantsperioodi teabepäev

Päevakava:    8.05.2014 Teabepäev UI-s

Austatud partnerid, koguduste juhid ja diakooniatöötajad.

EELK diakooniatalitus ja EKN Ühiskonnatöö Sihtasutus korraldavad Euroopa Liidu uue finantsperioodi teabepäeva kogudustele.

Oleme võtnud eesmärgiks aktiivsemate koguduste toetamise viisil, mis tagaks nende valmisoleku ESF-ist rahastatavate projektide käivitamiseks EL vahendite avanemisel.

Teabepäev on planeeritud 28.maile. Peaettekande teeb pikaajaline Sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim, andes ülevaate teenustest, mis haakuvad koguduste tööga, sh detailsemalt riigi sotsiaalhoolekande korraldusest (hetkeseis, strateegilised suunad, ülevaade rahastamise allikatest, nõuetest jms). Esile tuuakse asjaolud, mida peab kindlasti arvestama EL vahendite kasutamisega kaasnevalt ja mida saaks kogudused ettevalmistavate tegevustena juba praegu teha.  Peaettekandega luuakse ühtsem valmidus sotsiaalministeeriumi vastava valdkonna spetsialistide kuulamiseks ning arutelus osalemiseks.

Sotsiaalvaldkonna esindajal oleme palunud rääkida meetmetest, milles on planeeritud avatud taotlusvoorud, samuti  programmilistest tegevustest, mis toetavad teenuseosutajate (sh koguduste) tegevusi. Töövaldkonnalt oleme palunud ülevaadet avatud taotlusvoorudega toetavatest tegevustest, aga ka ülevaadet, milliseid tööturuteenuseid saaks kogudused oma tegevuste arendamisel kasutada (näiteks palgatoetusega tööle rakendamine, tööpraktika jms) sõltumata struktuuritoetuste kasutamisest.

Teabepäeva eesmärgiks on anda kogudustele uueks perioodiks valmistumiseks praktiline sisend. Edaspidi soovime aidata juba konkreetseid kogudusi või nende rühmi vastavalt nende poolt valitud teenustele.

Teabepäev viiakse läbi 28. mail Tallinnas, Pühavaimu 6, Usuteaduse Instituudis
kell 11.30 – 16.00.

 

Õnnistussooviga

KÜSK/VÜF uue taotlusvooru teabepäev

26.03.2014.a. kell 14:00 – 17:00 toimub KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fondi suurprojektide taotlusvooru teabepäev.

Teabepäeval saab nõuannet konkreetse projekti sobivuse kohta taotlusvooru, mis on suunatud avalike teenuste osutamiseks ja äriplaani elluviimiseks.

Osalemissoovist palume teatada diakoonia@eelk.ee