Vägeva majutuskeskuses toimus 06. veebruaril 2020 Siseministeeriumi Kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna poolt kokku kutsutud sotsiaalpartnerite kohtumine. Räägiti eesti keele õppest ja kohanemiskoolitusest sisserännanutele. Keeleõpe on korraldatud majutusüksustes Vaos ja Vägeval ning Tartu Rahvaülikooli poolt erinevates paikades. Põhiküsimuseks on õppijate innustamine ning huvi hoidmine, välja on töötatud pildirikkad õppematerjalid. Tutvuti majutuskeskusega, kus praegu elab 33 inimest.

Vägeva majutuskeskus. Foto: K.Kesküla

Arvutiõpetaja Türgist on elanud 8 kuud Eestis ja räägib eesti keeles, kuidas tal läheb. Foto: K.Kesküla

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *