Idatähe koordinaator Nelli Vassila annab teada: Praegu sai Eestist Lätti jõudnud pakid üle loetud ja meil on 420 pakki!!!, seejuures ei ole veel arvutatud umbes 40 pakki, mis asuvad Kadrina kirikus ja vähemalt 1 pakk, mis asub Haapsalus. Ilmselt tuleb see nädalavahetus Eesti pakke veel juurde!!

Mina loen üle rahalised annetused ja annan ka hiljemalt esmaspevaks teada. Selleks ajaks täpsustab ka Nelli pakkide arvu.

Südamlik tänu kõigile Idatähe projektis osalejatele. Teiega on lootust!