KYSK-Sisemin_logo_reg_toetuseks kop

Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi esitada 1. oktoobrini!

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor on avatud ning maavalitsused ootavad 1. oktoobriks kogukondade elujõulisust edendavaid projekte.

Toetusi saab taotleda kogukonna arengu ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmetest. Mõlema meetme puhul on toetuse piirsummaks 2000 eurot ning rahalise omafinantseeringu määr peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlused tuleb esitada asukohajärgsele maavalitsusele hiljemalt 01. oktoobriks kell 16:30.