Avatud on kaks taotlusvooru, mille kohta info on SA Innove kodulehel.

  •  pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks ning tööle aitamiseks – 

Avatud taotlusvoorude kogueelarve on 29 miljonit eurot, planeeritud projektides osalejate arv 10 000 inimest.

Esimene taotlusvoor on avatud 2. novembrist 2015 kuni 11. jaanuarini 2016 kl 17.00;.

  •  esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks – taotlusvoor avati 1. detsembril 2015 ja on avatud kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni; taotlusvooru eelarve on 8 145 000 eurot;

Taotlusvoorude avanemisest teavitatakse SA Innove kodulehel, struktuuritoetuste infolistis ning ajakirjanduses. 

Olge valmis! Tulekul:
  • Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused

Avatud taotlusvoorude kogueelarve on 30 miljonit eurot, planeeritud projektides osalejate arv 5900 inimest. Taotlusvoorud on suunatud KOVi tasemel hoolekandeteenuste arendamisele ja teenuste pakkumisele.

Esimene taotlusvoor toimub 2016 I pooles.