Kaastunde avaldus

EELK Konsistooriumi diakooniatalitus avaldab kaastunnet koolitulistamise otsestele ja kaudsetele ohvritele.
Hoiame Teid eestpalves ja palume seda teha ka kõikidel kogudustel. Loodame, et EELK Viljandi kogudused, hingehoidjad ja perenõustajad saavad olla toeks ja abiks.

AvoÜprus
EELK diakooniajuht