Muinsuskaitseamet ootab taotlusi Pühakodade programmi

PROGRAMM “PÜHAKODADE SÄILITAMINE JA ARENG”

Programmi eesmärgiks on pakkuda riigipoolset tuge kirikuhoonete ja neis leiduvate kultuuriväärtuste säilitamiseks.
Pühakojad on alati olnud avatud avalikkusele kui sakraalsuse kandjad aga lisaks sellele on need paikkondlikud keskused, mis tugevdavad kogukonna identiteeti ja tutvustavad kirikutes leiduvaid kultuuriväärtusi ja -traditsioone nii kohalikele kui ka külalistele.

Toetusprogrammi uuel perioodil jätkatakse pühakodade ja nende sisustuse restaureerimistööde toetamist. Samuti on oluline programmi teadus- ja arendustegevus, mille eesmärgiks on tagada valdkonnale vajalike uuringute läbiviimine, avaldamine ja populariseerimine.

2015 aasta taotlusi saab esitada  kuni 30. septembrini 2014. aadressile info@muinas.ee  või Uus 18, Tallinn

Täismahus programmi tutvustuse, taotluse vormi ning vajalikud lisadokumendid leiad siit: http://www.muinas.ee/puhakoda