KÜSKI MAJANDUSLIKU ELUJÕULISUSE ARENGUHÜPPE VOOR OOTAB ÜHINGUTE
TAOTLUSI (tähtaeg 1. juuni) ja TARTUS on tulemas nii INFOPÄEV 29.
MÄRTSIL kui ka KOOLITUS 26. APRILLIL

KÜSK AVAS 2017. AASTA TEISE ARENGUHÜPPE VOORU, KUHU KUTSUTAKSE
TAOTLEMA AVALIKES HUVIDES TEGUTSEVAID VABAÜHENDUSI, KES SOOVIVAD OMA
EESMÄRKIDE ELLUVIIMISEL OLULIST ARENGUHÜPET SAAVUTADA JA TEHA SEDA
LÄBI MAJANDUSLIKU ELUJÕULISUSE ARENDAMISE.

See, millis(t)ele majanduslikku elujõulisust suurendava(te)le
võimekus(t)ele projektis keskenduda, on ühingu enda otsustada ja
põhjendada. Tuge saab küsida näiteks mõne teenuse pakkumise
käivitamiseks ja juba olemasoleva arendamiseks, annetuste kogumise ja
tulu teenimise paremaks läbimõtlemiseks, finantsjuhtimise koolitusteks
jms.

Projekte saab ellu viia ajavahemikul 1. SEPTEMBER 2017 KUNI 31. OKTOOBER
2018. Et oleks võimalik hinnata projekti tulemusi, eeldame, et see
kestab vähemalt 8 kuud. Piirkondlikult tegutsevad ühingud saavad ühe
projekti jaoks toetust küsida 12 000 EUROT ning üleriigiliselt ja
rahvusvaheliselt tegutsejad 15 000 EUROT. Toetusraha saame jagada
vastavalt 145 000 ja 135 000 eurot.

VOORU JA SELLE TEMAATIKA TUTVUSTAMISEKS KORRALDAB KÜSK 29. MÄRTSIL
TARTUS INFOPÄEVA. Päevakava ja registreerumine siin [1]

JA 26. APRILLIL TOIMUVA KOOLITUSE KOHTA ON PIKEMALT VÕIMALIK LUGEDA
KÜSKI KODULEHELT [2] [2]

LISAINFO, TINGIMUSED JM VAJALIK: http://kysk.ee/taotlusvoorud/me17
KONTAKT: Kleiri Vest, tel 656 04 89, e-post: kleiri@kysk.ee