ibsr_sempre_logo_4colours_print_pixel
4. novembril toimub Tallinna Peeteli kirikus Eesti Vabariigi 100. ja Reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud konverents “Tuhkatriinud ja Nukitsamehed juubeliaasta Eestis”.

2017 novembris saab Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 100 aastaseks ning 2018 on sama tähtpäev ka Eesti Vabariigil. Ühtlasi täitub 500 aastat protestantliku reformatsiooni algusest.

Reformatsiooniga kaasnesid olulised kultuurilised muutused Euroopa riikide arengus. Omakeelsed jumalateenistused, kirjaoskuse levik, haridus-  ja hoolekandesüsteemi kujunemine ning paljud teised näitajad iseloomustavad aega, milleta ka meie rahvas ei oleks täna selline nagu ta on. Tulevikku luues tuleb mõtestada ja mõista nii minevikku kui ka olevikku. Halle asutuste ja õp August Hermann Francke (1663-1727) algatatud haridus- ja hoolekandesüsteem on olnud eeskujuks mitmetele järgijatele, kelle hulgas on oma koht ka Tallinna Peeteli koguduse sotsiaalkeskusel.

Eesti Vabariigi juubelipidustuste foonil joonistub teravalt välja “vaeslapse” profiil. Selle all mõtleme me lapsi ja noori, kes on sattunud materiaalse ja sotsiaalse vaesuse lõksu ning on ilma jäetud arenguks vajalikest suhetest ja tingimustest; kes kasvavad mitte peredes vaid institutsioonides, kelle hariduslikud võimalused ja emotsionaalne keskkond ei toeta piisavalt lootust täisväärtuslikule tulevikule.

Novembris toimuval konverentsil võrdleme minevikku ja olevikku, peame aru teemadel, millised väljakutsed seisavad Eesti Vabariigi, Eesti koguduste, aga ka meie kui kodanike ees kui ületame mõttelised tähised ajajoonel. Otsime vastuseid tänagi olulistele küsimustele: mis on lapse vaesuse tõeline definitsioon, kas institutsionaalne hooldus on oma aja ära elanud, kas kodanikuvastutuse ja pere tähenduse mõtestamine on aktualiseerunud, kas vananev ja multikultuurne Euroopa on uue põlvkonna jaoks turvaline.

Konverentsi eesmärk on innustada Eestimaa erinevate konfessioonide töötegijaid mõttevahetusele ja uute praktikate kasutamisele oma töös haavatavate perede ning vaesuses elavate või vanemliku hooleta jäänud lastega. Toome tänapäeva vajadustesse Jumala sõna Jaakobuse 1:27 – mida tähendab selle sõna järgi vaeslaste eest hoolitsemine kaasaegses maailmas. Juhime tähelepanu sellele, et vaesus ja vanemliku hoolitsuse puudumine kahjustavad tuhandete laste tervist ja tulevikku.

 

KAVA

9.30 – 10.00 kogunemine, kohv, registreerumine

10.00 – 10.05 – moderaatorite sissejuhatus

10.05 – 10.20 Konverentsi avavad EV sotsiaalminister Margus Tsahkna ja EKN-i president Andres Põder (a 7 min)

 

10.35 – 12.20 Ettekanded:

Dr Riho Saard: „Halle asutused ja nende osa tänase hoolekandesüsteemi arengus.“

Mati Sinisaar: „ Lastehoolekanne Peeteli kirikus 1997 -2017.“

Jane Snaith: „Lapse esimene põhiõigus“

Avo Üprus ja Pia Ruotsala: „Peretöö ja uuenev diakoonia“

Külalis(välis)esineja ettekanne

 

12.20 – 13.00 Töögrupid (kohv ja tee)

 

13.00 – 13.40 Lõunapaus kergete suupistetega. Võimalus tutvuda Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuse elu ja tegevusega. Korraldab Liia Vain, sotsiaalkeskuse direktori asetäitja kasvatusalal

 

13.40 – 14.20 Paneel:

Esinejad: töögruppide esindajad. Võtmeteemade ja –tulemuste väljatoomine; küsimused-vastused

 

14.20 – 14.30  Ettepanekud korraldusgrupi poolt: koostööplatvormi ja töörühmade moodustamine – nt initsiatiivgrupp “Eestimaa ilma orbudeta”

14.30 – 15.20  Stendiettekanded;  vabas vormis suhtlemine, kohvilaud

 

Moderaatorid on Riina Solman ja Avo Üprus

 

Konverentsi korraldavad EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus, MTÜ Igale Lapsele Pere ning Ühiskonnatöö sihtasutus.

 

Info ja registreerumine:

Avo Üprus, avo.uprus@eelk.ee, 502 0857
Kadri Kesküla kadri.keskula@eelk.ee