Norra EMP riskilaste ja -noorte programmi taotlusvoor

Justiitsministeerium kuulutab välja riskilaste ja -noorte programmi raames väikeprojektide taotlusvooru „Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noortele“, kuhu erikoolid, vanglad, muud riigi- ja omavalitsusasutused ja mittetulundusühingud on oodatud esitama häid ideid ja uusi algatusi erikoolist ja vanglast vabanenud lastele ja noortele jätkutoe pakkumiseks.

Toetuste esitamise tähtaeg on 20. jaanuar 2014

Avatud taotlusvooru dokumendid ja info tingimuste kohta on leitav Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehelt: http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/jatkutugi-erikoolist-ja-vanglast-vabanenud-noortele/