Sissejuhatus

Ristivanemate väärtustamine

Ristivanemad kuuluvad kristliku perekonna juurde, on tugiisikud. On ristivanemaid, kes tajuvad ja täidavad oma rolli ristilaste vaimulikus elus, ent ka neid, kes ei tea täpselt, mis on ristivanemaks olemise sisu, aga tahaksid seda teada.

Algatusgrupp

Rahvusvaheline Läänemere regiooni Interreg projekti SEMPRE (Social Empowerment in Rural Areas) raames 26.09. 2017 ellu kutsutud kirikutevaheline ristivanemate väärtustamise töörühm tegutses kuni 2018 aasta lõpuni. Välja töötatud koolitusmaterjalide toimetamine ja kujundamine lõppes 1. juulil 2020.

Algatusgrupi tööleasumist soovitas peapiiskop Urmas Viilma ja esimesest koosolekust võtsid osa: Taivo Niitvägi, Ingmar Kurg (projekti juht), Margit Arndt-Kalju, Kätlin Liimets (projekti koordinaator), Leena Tölp, Kadri Keskküla, Riin Pärnamets, Fea Üprus ja Avo Üprus, justiitsminister Urmas Reinsalu. Töörühma patrooniks paluti Egle Viilma.

Projekti raames toimus ristivanemate fookusgrupi uuring ja EELK vaimulike küsitlus, millega selgitati välja ristivanemate toetamiseks vajalikud tegevused. Loodi ka sotsiaalmeedia grupp: https://www.facebook.com/ristivanemad/.

Kogemuslood ja koolitus

Oluliseks peeti teiste ristivanemate kogemusest osasaamist ja seetõttu koguti 23. märtsist 15. juunini 2018 ristivanemluse teemalisi lugusid. Laekus 14 eriilmelist ja inspireerivat lugu.

7. augustil 2018 algas Kose pastoraadis ristivanematele suunatud koolituse väljatöötamine. Koolituse vajadus tõstatus nii fookusgrupi uuringus kui ka luteriliku kiriku vaimulike seas läbiviidud küsitluses. Soome Luterliku Kiriku nõusolekul võeti koolituse väljatöötamise aluseks Soome luterlikust kirikust pärinev ehituskivide koolitus. Tartu ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika õppejõu dr Olga Schihalejevi ettepanekul sai orientiiriks vanavanemluse ehituskivid, sest ristivanemad on vanavanematele lähedases positsioonis.

Ristivanemate koolituse „Ristivanemluse ehituskivid“ väljatöötamise töörühma kuulusid: Ingmar Kurg, Egle Viilma, Triin Salmu, Kerstin Kask, Triin Käpp, Olga Schihalejev, Tia Vene, Pia Ruotsala, Leena Helena Tölpt, Kätlin Liimets.

Valmis kaheksa slaidiprogrammi. Slaidid koostasid: Kätlin Liimets (“Pühendumine”, “Osadus”, “Usaldus ja andestus”), Pia Ruotsala (“Tunded”, “Konfliktid”), Triin Salmu (“Teod”), Olga Schihalejev (“Sõnad”), Triin Käpp (“Armastus” ), Kerstin Kask (“Usaldus ja andestus”). Slaidide sisutoimetaja oli Lii Lilleoja, keeletoimetaja Sirli Lember, üldtoimetaja Kätlin Liimets ja kujundaja Mihkel Mölder.

8-osalisele koolitusele toetudes koostas Kätlin Liimets kokkuvõtva slaidiprogrammi, mis on kasutatav leeritunnina või lühikese kokkuvõtva ristivanemate koolitusena.

Konverents „Rsitivanema väärtus“

Lisaks eelnenud tegevustele kogunes 3. oktoobril 2018 Harkujärve kogukonnakirikus ristivanemate konverents „Ristivanema väärtus“. Suurt huvi tekitas küsimus, kas ristilapse vanemate surma, hooldusõiguse äravõtmise või piiramise puhul võiks olla ristivanemal võimalus lapse kasvatamine enda peale võtta. Ettekandega esinenud justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõuniku Andra Olmi sõnul saab kehtiva perekonnaseaduse paragrahvi 174 lõige kolm järgi juba praegu ka ristivanem eestkostet taotleda. Ristivanemad sobivad eestkostja rolli, kuna vanemad on nad valinud ja ka usulise aspekti arvestamine sisaldub seaduses.

Konverentsil sõnastati ka ristivanemate läkitus. (Ilmus 24.10. 2018 Eesti Kirikus). Läkituse esimene osa keskendub ristivanemluse institutsiooni lahtimõtestamisele ja teises tehakse ettepanekuid, kuidas ristivanemaid toetada ja väärtustada. Läkitusega pöörduti kõigi kirikute, ristivanemate ja ristilaste poole ning paluti Jumala õnnistust konverentsil sõnastatud kavatsuste elluviimiseks.

Kätlin Liimets, projekti koordinaator

25. juuli 2020

Ajakirjanduses leidis ristivanemluse teema kajastamist:

Fookuses ristivanemad
Ristivanemluse teemaliste lugude kogumise tulemus
Minu ristiema Maka
Kogunes ristivanemate konverents
Ristivanemate konverentsi läkitus
Ristivanematele oma koolitus
Formaalsetest vaderitest tõelisteks ristivanemateks
Emadepäeva eel koos päikeseliste ristiemadega