Märkame ja aitame, sest iga inimene on väärtuslik.

Peamine eesmärk.

Eesti Diakoonia on kvaliteedimärk.

Tegevusvaldkonnad

•           Sotsiaal- ja kogukonnateenuste ning tegevuste arendamine ja osutamine;

•           Kogukonnatöö arendamine;  MTÜ-de ja koguduste liikmete juhendamine ja koolitamine;

•           Hingehoiu ja pastoraalnõustamise arendamine ja toetamine;

•           Erivajadustega inimeste hoolekande arendamine ja toetamine;

•           Kriminaalpreventsiooni ja sotsiaalse rehabilitatsiooni tõhustamine;

•           Ohustatud gruppide eestkoste;

•           Eakate töötegijate ja koguduseliikmete väärtustamine;

•           Diakoonia- ja ühiskonnatöö korraldus.

Teenused

Tööturuteenused
Sotsiaalteenused
Kogukonnateenused
Muu klienditöö (nõustamine, juhendamine, informeerimine, kaasamine jms)