Ümarlaua aeg: 09. juuni 2016 kell 10-15

Ümarlaua koht: Põlva Püha Neitsi Maarja kiriku seminariruum

„Kes on mu ema ja kes on mu vennad…“

Austatud aktiivne Võrumaa ja Põlvamaa esindaja

Kutsume Teid osalema Võrumaa ja Põlvamaa ühisel pereteemalisel ümarlaual 09. juunil 2016 seoses

projekti SEMPRE käivitamisega ning kaastöövõimaluste pakkumisega.

Eesti perekonna tugevus on Eesti ühiskonna tugevus. Perekonna väärtustamine pakub ühistegevust

Eesti ühiskonna kõigile sektoritele.

Läänemere regiooni Interreg projekt SEMPRE keskendub maapiirkonna sotsiaalsele võimestamisele.

Üheks siduvaks teemaks on perekond ning kõik selle juurde kuuluv: perekonna terviklikkus ja

toimetulek, vanemlikud oskused ja võimekus, laste haridus ja turvalisus, noorte tööhõivatus jm.

Projekti osapooled on kohalikud omavalitsused, MTÜ-d, kogudused, sotsiaalsed ettevõtjad. Projektiga

pakutakse strateegilist koostööd, koolitust kui ka toetust oma mikroprojektide algatamiseks.

Uudne lähenemine maapiirkonna sotsiaalsel võimestamisel on sihtrühma kaasamine sellisel viisil, et

lahendused sotsiaalsete vajaduste leevendamiseks sünnivad ühises toimimises, milles iga osapool

panustab temale omaste ressurssidega. Projekti käigus testitakse erinevaid riskirühmade kaasamise

viise ning antakse neile endile võimalus osaleda sotsiaalteenuste väljatöötamisel ja pakkumisel.

Projekti tegevused toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Kohaliku Omaalgatuse Programmi

eesmärke kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamisel kogukondliku initsiatiivi. Projekt

panustab Euroopa Liidu 2020 eesmärkide elluviimisesse.

Projekti juhtpartneriks on Saksamaa Diakonisches Werk Schleswig-Holstein. Eestis esindavad projekti

Ühiskonnatöö Sihtasutus ning Eesti Evangeelne Luterlik Kirik.

Ümarlaua kava

– 10:00-10:30 Sissejuhatus

– 10:30-12:00 „Ehituskivide koolitus“ – viib läbi Tuuli Võsa

– 12:00-12:30 kohvipaus

– 12:30-13:00 Sihtgrupi kaasamise meetodid

– 13:00-13:15 Tugevuste/Ootuste kaardistamine

– 13:15-13:45 Arutelu teemal, kuidas oma tugevusi kasutada üksteise hüvanguks

– 13:45-14:00 Tagasiside/Ettepanekud

– 14:00-15:00 Ühine lõuna kohvikus „Aal“