Teabepäev EL uuest finantsperioodist 2014 -2020

Eesti Kirikute Nõukogu Ühiskonnatöö sihtasutus korraldab koostöös EELK Konsistooriumi diakooniatalituse ja Rahandusministeeriumiga 06.12.2013 Tallinnas teabepäeva EL uuest finantsperioodist 2014 – 2020.

Teabepäeval 06.12 osalejad saavad ülevaate kavast, selle prioriteetidest ja eesmärkidest koos valitsuste otsustega selle rakendamise osas. Palume valdkondlikke ülevaateid sotsiaal-, sise-, justiits- ja kultuuriministeeriumilt, et planeerida EKN liikmeskirikute tegevust nimetatud ministeeriumite haldusalas. Kiriku sotsiaalse aktiivsuse kasvades kasvab ka osalemissoov ja võimekus: kümned olulised projektid on juba praegu koguduste ja kohalike omavalitsuste koostöös rakendumas. Ootame koguduste ja kiriklike asutuste ja organisatsioonide usalduslikku ja otsustavat kaasamist kogukonna elu arendamisse ja eesti inimeste elukvaliteedi nii vaimse- kui materiaalse mõõtme kasvatamisse, et realiseerida kristlikule kirikule ajalooliselt omast sotsiaalset vastutustunnet.

Teabepäev toimub Tallinnas Tehnika 115 Meedia- ja Misjonikeskuses

algusega kell12:00