Avaneb EASil Hajaasustuse programm lastega majapidamiste toetuseks

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad kõigile nõuetele.

Tutvu tingimustega siin:http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/uldist