KÜSKi Šveitsi vabaühenduste fondi toetuse taotlusvoor” teenuse arendamiseks ja käivitamiseks” on avatud

Toetus on mõeldud teenuse arendamiseks ja käivitamiseks – projekti elluviimise käigus toimub teenuse äriplaani elluviimine teenuse osutamiseks, kvaliteedi ja kättesaadavuse tõstmiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks.
Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa  sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele. Toetatavate avalike teenuste valdkonnad on järgmised:
–    sotsiaalteenused (nii ennetustööle kui ka tagajärgedega tegelemisele keskenduvad teenused);
–    sotsiaalprobleeme ennetavad ja sotsiaalteenuste vajadust vähendavad teenused (sport, noorsootöö, huvi- ja vabaharidus, kogukonnateenused).

Projekti esitamise tähtaeg 24. september 2013  kell 15.00.
Projekti abikõlblikkuse periood 1. dets. 2013 kuni  28. veebr. 2015.
Toetussumma kogumaht ühele taotlejale maksimaalselt 30 000 eurot.