Hajaasustuse programm lastega majapidamiste toetuseks

Augustis avaneb EASil Hajaasustuse programm lastega majapidamiste toetuseks.
 
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
 Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud.