Rahastusallikad

Erinevatesse taotlusvoorudesse projektide esitamise tähtajad jooksvalt

http://www.arenduskeskused.ee/

Mõningaid toetusprogramme

 1. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KYSK) – Šveitsi Vabaühenduste fond (väikeprojektid) www.kysk.ee
 2. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KYSK) – Šveitsi Vabaühenduste fond (suurprojektid) www.kysk.ee
 3. Hasartmängumaksu Nõukogu toetus (HMN) (väike- ja  suurprojektid) www.hmn.ee
 4. Leader (taotlemine läbi Leader tegevusgruppide) www.pria.ee www.maainfo.ee
 5. EAS – kohaliku omaalgatuse programm www.eas.ee
 6. Turismiinfo jaotuskanalite toetus www.eas.ee
 7. EAS – piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede (kohaliku avaliku ettevõtlusinfastruktuuri arendamiseks) www.eas.ee
 8. SA Innove – Tööelu kvaliteedi parandamine www.innove.ee
 9. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) www.kik.ee
 10. Eesti noorsootöökeskus (ENTK) www.entk.ee
 11. Lisaks KYSK alt:
 • Heade ideede konkurss
 • Reisitoetuste konkurss
 • tugiprogramm, sh uuringute konkurss

www.kysk.ee

 1. Siseriiklikud programmid
 • Struktuurfondid (väiksemad projektid)
 • Suuremad struktuurfondi projektid, piiriülesed programmid jms.

 Kasulikke viiteid ja linke

 

  Muud vajalikud dokumendid, seadused ja materjalid

Toetusfondide skeem

Rahastamisallikad-värviline