Korduma Kippuvad Küsimused/KKK

  1. Kes osalevad projektis?

Projekti juhtpartneriks on Schleswig-Holsteini Liidumaa Diakooniakeskus; Eesti partneriteks on Ühiskonnatöö SA ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. Kokku on projektis 17 sotsiaalvaldkonna, omavalitsuste ja haridusasutuste partnerit Saksamaalt, Lätist, Leedust, Poolast, Soomest, Rootsist ja Taanist.

  1. Kui suur on projekti eelarve? Projekti kogueelarve on 4,8 miljonit eurot, millest Eesti osa on 657 tuhat eurot.SEMPRE projekt on kaasrahastatud Interregi Läänemere piirkonna programmist 2014-2020 (Eurooopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond)
  1. Kui kaua projekt kestab?

Projekt algab aastal 2016 ja kestab aastani 2019.

  1. Mida projektiga taotletakse? Kellele ta suunatud on?

Projekt on suunatud kogukondade tegevuse elavdamisele kohalikul tasandil. Projekt on nüüdisaegse kogukonna arengu seisukohalt väga aktuaalne, eesmärgiga saavutada kvaliteetsem sotsiaalteenuste pakkumine osalevate riikide maapiirkondades. Selleks kaasatakse riskirühmi (üksikvanemad, pikaajalised töötud, füüsiliste ja vaimsete erivajadustega inimesed ja perekonnad) sotsiaalteenuste arendamisse ning parendatakse nendele mõeldud teenuseid koostöös vabaühenduste, äri- ja avaliku sektori organisatsioonidega.

  1. Mis saab projekti lõppedes?

Projektiga loome maapiirkonda võimestusvõrgustikud, mis saavad jätkata tööd ka projekti lõppedes. Samuti on võimalus käivitada mikroprojekte, mille üheks kriteeriumiks on nende jätkusuutlikkus.

  1. Kes juhivad projekti Eesti poolelt ja milline on nende taust?

PhD Ingmar Kurg – (sündinud 13. aprillil 1955) on eesti teoloog, vaimulik ja kirjastaja. Teoloogiaõpingud EELK Usuteaduse Instituudis alates 1980. aastast; omandas 1999. aastal teoloogiamagistri kraadi Columbia International University juures Saksamaal. Aastast 2000 Tartu Ülikooli Usuteaduskonna doktorant. Täiendõpe aastail 2005–2007 Tübingeni Eberhard Karli Ülikoolis Saksamaal. 2010. aastal omistati doctor theologiae kraad Tartu Ülikoolis dissertatsiooni teemal “Oikumeenilise evangelisatsiooni perspektiiv Euroopa kontekstis: missioloogiline ja religioonisotsioloogiline uurimus”.

PhD Katri-Liis Reimann– Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi avaliku juhtimise dotsent. Tema akadeemiline suund on globaalne võrgustumine ja tulevikuseire. Tal on pikaajaline kogemus projektide koostamises, hindamises ja juhtimises.

  1. Milline on projekti vorm?

Projekti jooksul korraldatakse mitmeid kokkusaamisi, ümarlaudu ja koolitusi nii harva või tihti kui osapooled seda soovivad.

  1. Kui meie omavalitsus/MTÜ/ettevõte soovib projektiga ühineda, siis kellega me kontakteeruma peaksime?

Projektiga ühineda soovijail palume ühendust võtta projektijuhtidega:

PhD Katri-Liis Reimann, tel 5299267, katriliis@brainportlivinglab.eu

PhD Ingmar Kurg, tel 5541232, ingmar.kurg@gmail.com