Soovitused piirkondade konkurentsivõime arendamise programmis osalemiseks:

Väljavõte usuühenduste kohta:

 

§ 10.  Nõuded taotlejale ja partnerile

 (1) Käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuste puhul saavad toetust taotleda järgmised juriidilised isikud tingimusel, et projekti raames elluviidavad tegevused toimuvad üksnes väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi:
 1) kohaliku omavalitsuse üksused;
 2) äriühingud;
 3) sihtasutused ja mittetulundusühingud, kui projektis kavandatud tegevused vastavad nende organisatsioonide põhikirjalistele eesmärkidele, sealhulgas usulised ühendused kirikute ja koguduste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses;
 

Korralda enda sündmus Ühisnädalal!

Juba kolmandat korda toimuv ühistegemise nädal – Ühisnädal – tuleb ka sel aastal. Novembri lõpus aset leidva Ühisnädala meeskond kutsub kõiki ühendusi, kogukondi, ettevõtteid ja aktiivseid inimesi korraldama sel nädalal enda sündmus.

Maret Lepiksaar Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest: „Minu jaoks on Ühisnädal justkui kodanikuühiskonna suur pidupäev, sest see on koondunud kodanikupäeva ümber, mida väga paljud koolid, asutused ja ühendused tähistavad. Kodanikualgatusest, kogukonnatundest, koostööst ja õlg-õla kõrval olemisest räägitakse rohkem, kui tavapärases argipäevas. Mis on need väärtused, mida me end ümbritsevalt ühiskonnalt ootame ehk tegelikult meie, kui kodanikud ise loome? Kogu nädala jooksul on erinevatel organisatsioonidel võimalus eriilmelisi sündmusi korraldada ja tänu maakondlike arenduskeskuste aktiivsele tööle end ka laiemalt tutvustada.“

Ühisnädalal toimub üle Eesti palju põnevaid sündmusi, kus tutvustatakse inimeste omaalgatuslikke ettevõtmisi ja räägitakse kodanikuühiskonna tähtsusest ja rollist riigi arengus. Möödunud aastal toimusid näiteks maakondlikud kodanikuühenduste konverentsid, tublimate tunnustusüritused, talgud, kärajad, filmiõhtud, viktoriinid, MTÜde avatud uste päevad, kodanikuühenduste ümarlauad, erinevad õpitoad, vabatahtlike aktsioonid jpm.

Enda sündmust saab kirja panna 15. oktoobrini maakondlike arenduskeskuste kodulehel www.arenduskeskused.ee.

Tuleb lihtsalt otsida enda piirkonnale lähim keskus ja saata sündmuse info arenduskeskuse konsultandile, kes lisab selle üle-eestilisse Ühisnädala programmi.

Ühisnädal on kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal, mis toimub juba kolmandat korda ja mis leiab aset novembrikuu viimasel nädalal 23. – 29. novembril, kodanikupäeva lähistel. 2014. aastal viidi Ühisnädala raames läbi enam kui 200 sündmust, millest võttis osa 10 000 inimest. Need sündmused toimusid igas maakonnas ja neid korraldas kokku üle kahesaja organisatsiooni. Ühisnädala avalöögiks on 20. novembril toimuv Kogukondade ja omavalitsuste foorum, mis leiab aset Rakveres, Aqva Spa konverentsikeskuses.

Ühisnädala toimumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisainfo:www.uhisnadal.ee  
Piret Jaaks
Ühisnädala koordinaator
GSM: 5085255
piret.jaaks@gmail.com

Krista Habakukk
Ühisnädala sündmused ja partnersuhted
krista@narnia.ee
GSM: 55533990

Ühisnädal_veebipäis

Koostöö võimalused MAK ja EELK vahel

Head koguduseliikmed,
anname teada paarist võialusest kasvatada oma tugevust ja nähtavust koostöös EELK ja maakondlike arenduskeskuste vahel.

 

  • EELK ja koguduste osalemine ühisnädala sündmustel või nende korraldamises. Ühisnädal on oma olemuselt kodanikuühiskonna mitmekesisust tutvustav sündmusteseeria, mis toimub novembri viimasel nädalal igas maakonnas. Esmaspäeval hõigati välja üleskutse korraldada oma sündmus ühisnädalal (vt altpoolt). Selleks tuleks võtta ühendust oma maakonna kodanikuühenduste konsultandiga ning sündmuse korraldamise soovist teada anda. Konsultantide kontaktid leiab kõige kiiremini KÜSKi kodulehelt
  • http://kysk.ee/failid/Upload/files/MAKide%20kontaktid%281%29.pdf.

Kui soovite rääkida kaasa nö üle-eestilises teemas, on mõistlik võtta ühendust Ühisnädala sündmuste koordineerijaga – Krista Habakukk, tel 5553 3990,
e-post: krista@narnia.ee.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist Marten
ÜTSA projektijuht Merle

 

Koostöö maakondlike arenduskeskustega

Oleme koolitustel tutvustanud erinevaid võimalusi koguduste ja muude kiriklike ühenduste tegevuste rahastamiseks. Äsja toimus selline koolitus Rakveres, veidi varem Haapsalus, peatselt väisame Võrut. Muude heade asjade hulgas oleme rääkinud ka maakondlikest arenduskeskustest (MAK). Lisame nende kontaktid, et teie omakorda saaksite oma koguduse või ühenduse lisada MAK võrgustikku. Uskuge mind, see on vajalik ja kasulik. Aga kasulike asjadega on mõistagi nõnda, et nende kasulikkus ilmneb nende kasutamise käigus. Tolmuimeja ise tolmu ei võta ja kirves kapis puid ei raiu. Tehke proovi ja liituge algatuseks postiloendiga teile sobivas piirkonnas, et saada infot MAK tasuta teenuste osas.. Selleks leidke üles oma maakonna arenduskeskuse konsultant.

Ikka teie
Avo Üprus

Võrumaa Arenguagentuur vaa@vaa.ee +3727868374 www.vaa.ee
Viljandimaa Arenduskeskus save@viljandimaa.ee +3724330591 arenduskeskus.viljandimaa.ee/
Valgamaa Arenguagentuur valgamaa@arenguagentuur.ee +3727679800 www.arenguagentuur.ee
Tartu Ärinõuandla info@tartu.bas.ee +3727428402 www.tartu.ee/arinouandla/
Saaremaa Arenduskeskus info@sasak.ee +3724520570 sasak.ee/
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus raek@raek.ee +3724894121
+3725063705
www.raek.ee/
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus info@peak.ee +3724455555 www.peak.ee
Lääne-Viru Arenduskeskus info@arenduskeskus.ee +3723258028 www.arenduskeskus.ee
Põlvamaa Arenduskeskus pak@polvamaa.ee +3727998958 pak.polvamaa.ee
Läänemaa Arenduskeskus info@lak.ee +3724735538 www.lak.ee/
Järvamaa Arenduskeskus arenduskeskus@jarva.ee +3723852365 www.jarva.ee/jak
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus info@jaek.ee +3727768060 www.jaek.ee
Ida-Viru Ettevõtluskeskus info@ivek.ee +3723395610 www.ivek.ee
Sihtasutus Tuuru info@tuuru.edu.ee +3724622800 tuuru.kovtp.ee/
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus info@heak.ee +3726566641
+3726566522
www.heak.ee

Finantsmehhanismide õppepäev praostidele

Maasoojusküte, laste mänguväljak, remonditud harmoonium…Mõned näited, mida on kogudustele rahastatud LEADER- programmist.

22. septembril toimus kaua planeeritud finantsmehhanismide õppepäev praostidele.

Tallinnas Konsistooriumi saalis julgustasid erinevaid rahastamisvõimalusi kasutama

Marelle Erlenheim ja Deiw Rahumägi. Rahastusallikate kogenud asjatundjate soovitus rahataotluse koostajale oli ühene: alustage oma reaalsete vajaduste kaardistamisest, mitte sellest, mis meede on parajasti avanenud. Kui see töö on tehtud, tuleb luua koostöösuhteid, uurida erinevaid arengukavasid, suhelda rahastajatega, kutsuda neid külla, omandada laiemat kõlapinda kui kitsalt koguduse vajadused.
Organisatsioonikultuur on ülioluline: finantsarvestus peab olema korras, maksuvõlgnevusi ei tohi esineda, aastaaruanded korrektselt esitatud. Kui need eeltingimused on täidetud, siis allikaid, kuskohast lisarahastust taotleda, on praegu päris palju.

Euroopa Liidu toetused aastateks  2014 – 2020 on leitavad koduleheküljelt

http://www.struktuurifondid.ee/el-toetused-2014-2020/

Avanevad meetmed leiab rakendusüksuste kodulehekülgedelt. Rakendusüksused on

näiteks EAS, SA Innove, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, ministeeriumide kodulehed on inforohked.

LEADER- programm vastab paljude vabaühenduste vajadustele ja võimaldab ka investeeringuid taristusse. Kogudustel on selle programmi täitmisel häid kogemusi.Ootame LEADERi uue taotlusvooru avanemist sügisel. Võimalikult kiiresti soovitame liituda oma kohaliku LEADER-grupiga – kui voor avaneb, on muud tegemist küllaga.

KUTSE KOOLiTUSELE

KÜSK_Swiss3

KUTSE KOOLiTUSELE

kogudustele meetme “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused “ tutvustamiseks ja vastavate projektiideede arendamiseks

14. oktoober 2015

Algus kell 12 — lõpp:

kui teemad läbi ja kõik vajalikud nõuanded antud

Koht: Rakvere, Kolmainu koguduse pastoraat, Pikk 19

1. Sul on hea idee – kes annab teostamiseks vahendid?

Ülevaade avanevatest ja olemasolevatest Euroopa Liidu struktuurivahendite meetmetest ning siseriiklikest toetustest;

Meetme “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” tutvustamine

2. Sul on hea idee ja sa tead rahaallikaid —- kuidas taotlust vormistada?

Nõuandeid, mida ja kuidas esitleda ja kuidas vältida karisid. Mida täpsem küsimus, seda selgem vastus.

3.Kõik eelnev olemas — vajad julgustust ja nõu?

Meie aitame! Alati võib helistada või kirjutada. Pakume individuaalseid konsultatsioone.
Koolitus annab parema tulemuse, kui projekti alge oleks juba olemas.

Koolitus on osalejatele tasuta, kulud katab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Ühiskonnatöö Sihtasutus

Korraldab EKN Ühiskonnatöö Sihtasutus

Koolitaja ja konsultant: dr Katri-Liis Lepik, Tallinna Ülikool, dotsent

Projektijuht: Merle Krigul / tel. 56465405  mkrigul@gmail.com

NB!

Palume osalemissoovist Merle Krigulile teada anda, parim kui enne 10. oktoobrit.

Muudatused KOP kevadvoorus

Seoses KOP siirdumisega KÜSK-i alla, on muudatus taotlemise korras:
Muudatused alates 2015 kevadvoorust: Taotlejale esitatavad nõuded Muudetud on PD punkti 3.3. Endine sõnastus: 3.3. Toetatakse piirkondlikult tegutsevaid ühendusi. Piirkondlikult tegutsev ühendus on küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides tegutsev ühendus. Tallinna linna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi huvides tegutsevaid ühendusi. Uus sõnastus: 3.3. Toetatakse piirkondlikult tegutsevaid ühendusi, mis tegutsevad küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides. 3.3.1. Tallinna linna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi huvides tegutsevaid ühendusi. 3.3.2. Koguduste puhul toetatakse kogudusi, mis tegutsevad põhikirja järgi laiema sihtgrupi huvides kui koguduse liikmed, erandina toetatakse ka kogudust, mille tegevuspiirkond ajalooliste tegutsemispiiride tõttu ületab maakonna piire. Selgitus: Sisse on toodud täpsustav punkt koguduste osas. Ehk kuna paljude koguduste ajaloolised tegutsemispiirkonnad on kihelkonnad, mis ulatuvad mitme maakonna piiridesse, siis on toodud erand (ainult neile), et nende tegevuspiirkond võib ületada maakonna piirid. Eraldi on nüüd rõhutatud et koguduste puhul saavad taotlejaks olla kogudused, mis põhikirja kohaselt tegutsevad laiema sihtgrupi huvides, kui koguduse enda liikmed. Ehk kogudused mis tegutsevad avalikes huvides. Vajadusel saab infot selle kohta, kas kogudus tegutseb avalikes huvides või mitte küsida ka Siseministeeriumi usuasjade osakonnast.
 

KOP ootab uusi taotlusi

KYSK-Sisemin_logo_reg_toetuseks kop

Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi esitada 1. oktoobrini!

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor on avatud ning maavalitsused ootavad 1. oktoobriks kogukondade elujõulisust edendavaid projekte.

Toetusi saab taotleda kogukonna arengu ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmetest. Mõlema meetme puhul on toetuse piirsummaks 2000 eurot ning rahalise omafinantseeringu määr peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlused tuleb esitada asukohajärgsele maavalitsusele hiljemalt 01. oktoobriks kell 16:30.