Avatud on kaks taotlusvooru, mille kohta info on SA Innove kodulehel.

  •  pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks ning tööle aitamiseks – 

Avatud taotlusvoorude kogueelarve on 29 miljonit eurot, planeeritud projektides osalejate arv 10 000 inimest.

Esimene taotlusvoor on avatud 2. novembrist 2015 kuni 11. jaanuarini 2016 kl 17.00;.

  •  esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks – taotlusvoor avati 1. detsembril 2015 ja on avatud kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni; taotlusvooru eelarve on 8 145 000 eurot;

Taotlusvoorude avanemisest teavitatakse SA Innove kodulehel, struktuuritoetuste infolistis ning ajakirjanduses. 

Olge valmis! Tulekul:
  • Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused

Avatud taotlusvoorude kogueelarve on 30 miljonit eurot, planeeritud projektides osalejate arv 5900 inimest. Taotlusvoorud on suunatud KOVi tasemel hoolekandeteenuste arendamisele ja teenuste pakkumisele.

Esimene taotlusvoor toimub 2016 I pooles.

Idatähe koordinaator Nelli Vassila annab teada:

Idatähe koordinaator Nelli Vassila annab teada: Praegu sai Eestist Lätti jõudnud pakid üle loetud ja meil on 420 pakki!!!, seejuures ei ole veel arvutatud umbes 40 pakki, mis asuvad Kadrina kirikus ja vähemalt 1 pakk, mis asub Haapsalus. Ilmselt tuleb see nädalavahetus Eesti pakke veel juurde!!

Mina loen üle rahalised annetused ja annan ka hiljemalt esmaspevaks teada. Selleks ajaks täpsustab ka Nelli pakkide arvu.

Südamlik tänu kõigile Idatähe projektis osalejatele. Teiega on lootust!

TÄHT IDAS – KINGIPAKID PÕGENIKELAAGRITE LASTELE!

EELK Järva-Jaani kogudus on liitunud projektiga „Täht Idas“. Valmistame ja kogume kingipakke Jordaania, Egiptuse ja Malta saare põgenikelaagrite lastele.
Kogumine kestab 01. – 30. novembrini 2015.

Oma paki saate tuua Järva-Jaani pastoraati Pikk 54:
T, N ja P kell 10.00-13.00

Koguduse õpetaja käest saab infot pakkide toomise kohta (telefon 53435774). Lähis-Idas on sõda, mille eest põgenejaid on juba 20 miljonit, neist pooled on lapsed. Kodust kaasa võetakse ainult hädavajalik. Pika teekonna jooksul aga varud kahanevad. Need, kellel on õnne jõuavad pagulaslaagritesse. Mänguasjad ei ole vanemate jaoks oluliste asjade nimekirjas, aga lastele on need hädavajalikud. Pagulaslaagrites olevatel lastel pole, millega mängida. Kuidas saaksite Teie neid aidata?
Oodates Advendiaega organiseerime pagulaslaagrites olevatele lastele 1. novembrist kuni 30. novembrini heategevusürituse “Täht idas”. Eesmärk on rõõmustada lapsi umbes kingakarbi suurusesse karpi pakitud kingitustega – mänguasjadega. Kampaania perioodi jooksul tekivad kogumispunktid üle Eesti, kuhu annetajad saavad tuua valmis pakid, et need sealt esialgu Tallinnasse ja siis juba edasi Lähis-Ida poole toimetada. Eelmisel aastal korraldati sama üritus Lätis ja koguti üle 3000 kingituse. Sel aastal osaleb ka Eesti Ühiskonnatöö Sihtasutuse eestvedamisel (estodiac.eu).
Kas ka sina paned särama mõne väikese silmapaari?

Projekti “Täht idas” eesmärk on koguda annetustena kingakarpidesse pakitud kingitused ja toimetada need käest kätte Lähis-Ida pagulaslaagrite lastele. Lisaks saab annetada paki kohta 5 €, et katta transpordikulud – seda panga kaudu!
Alates 1.novembrist saab teha rahalisi annetusi:
Arvele nr. EE131010220214844220
Selgitus: “Idatäht”, Saaja: Ühiskonnatöö sihtasutus

Soovitused piirkondade konkurentsivõime arendamise programmis osalemiseks:

Väljavõte usuühenduste kohta:

 

§ 10.  Nõuded taotlejale ja partnerile

 (1) Käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuste puhul saavad toetust taotleda järgmised juriidilised isikud tingimusel, et projekti raames elluviidavad tegevused toimuvad üksnes väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi:
 1) kohaliku omavalitsuse üksused;
 2) äriühingud;
 3) sihtasutused ja mittetulundusühingud, kui projektis kavandatud tegevused vastavad nende organisatsioonide põhikirjalistele eesmärkidele, sealhulgas usulised ühendused kirikute ja koguduste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses;
 

Korralda enda sündmus Ühisnädalal!

Juba kolmandat korda toimuv ühistegemise nädal – Ühisnädal – tuleb ka sel aastal. Novembri lõpus aset leidva Ühisnädala meeskond kutsub kõiki ühendusi, kogukondi, ettevõtteid ja aktiivseid inimesi korraldama sel nädalal enda sündmus.

Maret Lepiksaar Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest: „Minu jaoks on Ühisnädal justkui kodanikuühiskonna suur pidupäev, sest see on koondunud kodanikupäeva ümber, mida väga paljud koolid, asutused ja ühendused tähistavad. Kodanikualgatusest, kogukonnatundest, koostööst ja õlg-õla kõrval olemisest räägitakse rohkem, kui tavapärases argipäevas. Mis on need väärtused, mida me end ümbritsevalt ühiskonnalt ootame ehk tegelikult meie, kui kodanikud ise loome? Kogu nädala jooksul on erinevatel organisatsioonidel võimalus eriilmelisi sündmusi korraldada ja tänu maakondlike arenduskeskuste aktiivsele tööle end ka laiemalt tutvustada.“

Ühisnädalal toimub üle Eesti palju põnevaid sündmusi, kus tutvustatakse inimeste omaalgatuslikke ettevõtmisi ja räägitakse kodanikuühiskonna tähtsusest ja rollist riigi arengus. Möödunud aastal toimusid näiteks maakondlikud kodanikuühenduste konverentsid, tublimate tunnustusüritused, talgud, kärajad, filmiõhtud, viktoriinid, MTÜde avatud uste päevad, kodanikuühenduste ümarlauad, erinevad õpitoad, vabatahtlike aktsioonid jpm.

Enda sündmust saab kirja panna 15. oktoobrini maakondlike arenduskeskuste kodulehel www.arenduskeskused.ee.

Tuleb lihtsalt otsida enda piirkonnale lähim keskus ja saata sündmuse info arenduskeskuse konsultandile, kes lisab selle üle-eestilisse Ühisnädala programmi.

Ühisnädal on kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal, mis toimub juba kolmandat korda ja mis leiab aset novembrikuu viimasel nädalal 23. – 29. novembril, kodanikupäeva lähistel. 2014. aastal viidi Ühisnädala raames läbi enam kui 200 sündmust, millest võttis osa 10 000 inimest. Need sündmused toimusid igas maakonnas ja neid korraldas kokku üle kahesaja organisatsiooni. Ühisnädala avalöögiks on 20. novembril toimuv Kogukondade ja omavalitsuste foorum, mis leiab aset Rakveres, Aqva Spa konverentsikeskuses.

Ühisnädala toimumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisainfo:www.uhisnadal.ee  
Piret Jaaks
Ühisnädala koordinaator
GSM: 5085255
piret.jaaks@gmail.com

Krista Habakukk
Ühisnädala sündmused ja partnersuhted
krista@narnia.ee
GSM: 55533990

Ühisnädal_veebipäis

Koostöö võimalused MAK ja EELK vahel

Head koguduseliikmed,
anname teada paarist võialusest kasvatada oma tugevust ja nähtavust koostöös EELK ja maakondlike arenduskeskuste vahel.

 

  • EELK ja koguduste osalemine ühisnädala sündmustel või nende korraldamises. Ühisnädal on oma olemuselt kodanikuühiskonna mitmekesisust tutvustav sündmusteseeria, mis toimub novembri viimasel nädalal igas maakonnas. Esmaspäeval hõigati välja üleskutse korraldada oma sündmus ühisnädalal (vt altpoolt). Selleks tuleks võtta ühendust oma maakonna kodanikuühenduste konsultandiga ning sündmuse korraldamise soovist teada anda. Konsultantide kontaktid leiab kõige kiiremini KÜSKi kodulehelt
  • http://kysk.ee/failid/Upload/files/MAKide%20kontaktid%281%29.pdf.

Kui soovite rääkida kaasa nö üle-eestilises teemas, on mõistlik võtta ühendust Ühisnädala sündmuste koordineerijaga – Krista Habakukk, tel 5553 3990,
e-post: krista@narnia.ee.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist Marten
ÜTSA projektijuht Merle

 

Koostöö maakondlike arenduskeskustega

Oleme koolitustel tutvustanud erinevaid võimalusi koguduste ja muude kiriklike ühenduste tegevuste rahastamiseks. Äsja toimus selline koolitus Rakveres, veidi varem Haapsalus, peatselt väisame Võrut. Muude heade asjade hulgas oleme rääkinud ka maakondlikest arenduskeskustest (MAK). Lisame nende kontaktid, et teie omakorda saaksite oma koguduse või ühenduse lisada MAK võrgustikku. Uskuge mind, see on vajalik ja kasulik. Aga kasulike asjadega on mõistagi nõnda, et nende kasulikkus ilmneb nende kasutamise käigus. Tolmuimeja ise tolmu ei võta ja kirves kapis puid ei raiu. Tehke proovi ja liituge algatuseks postiloendiga teile sobivas piirkonnas, et saada infot MAK tasuta teenuste osas.. Selleks leidke üles oma maakonna arenduskeskuse konsultant.

Ikka teie
Avo Üprus

Võrumaa Arenguagentuur vaa@vaa.ee +3727868374 www.vaa.ee
Viljandimaa Arenduskeskus save@viljandimaa.ee +3724330591 arenduskeskus.viljandimaa.ee/
Valgamaa Arenguagentuur valgamaa@arenguagentuur.ee +3727679800 www.arenguagentuur.ee
Tartu Ärinõuandla info@tartu.bas.ee +3727428402 www.tartu.ee/arinouandla/
Saaremaa Arenduskeskus info@sasak.ee +3724520570 sasak.ee/
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus raek@raek.ee +3724894121
+3725063705
www.raek.ee/
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus info@peak.ee +3724455555 www.peak.ee
Lääne-Viru Arenduskeskus info@arenduskeskus.ee +3723258028 www.arenduskeskus.ee
Põlvamaa Arenduskeskus pak@polvamaa.ee +3727998958 pak.polvamaa.ee
Läänemaa Arenduskeskus info@lak.ee +3724735538 www.lak.ee/
Järvamaa Arenduskeskus arenduskeskus@jarva.ee +3723852365 www.jarva.ee/jak
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus info@jaek.ee +3727768060 www.jaek.ee
Ida-Viru Ettevõtluskeskus info@ivek.ee +3723395610 www.ivek.ee
Sihtasutus Tuuru info@tuuru.edu.ee +3724622800 tuuru.kovtp.ee/
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus info@heak.ee +3726566641
+3726566522
www.heak.ee

Finantsmehhanismide õppepäev praostidele

Maasoojusküte, laste mänguväljak, remonditud harmoonium…Mõned näited, mida on kogudustele rahastatud LEADER- programmist.

22. septembril toimus kaua planeeritud finantsmehhanismide õppepäev praostidele.

Tallinnas Konsistooriumi saalis julgustasid erinevaid rahastamisvõimalusi kasutama

Marelle Erlenheim ja Deiw Rahumägi. Rahastusallikate kogenud asjatundjate soovitus rahataotluse koostajale oli ühene: alustage oma reaalsete vajaduste kaardistamisest, mitte sellest, mis meede on parajasti avanenud. Kui see töö on tehtud, tuleb luua koostöösuhteid, uurida erinevaid arengukavasid, suhelda rahastajatega, kutsuda neid külla, omandada laiemat kõlapinda kui kitsalt koguduse vajadused.
Organisatsioonikultuur on ülioluline: finantsarvestus peab olema korras, maksuvõlgnevusi ei tohi esineda, aastaaruanded korrektselt esitatud. Kui need eeltingimused on täidetud, siis allikaid, kuskohast lisarahastust taotleda, on praegu päris palju.

Euroopa Liidu toetused aastateks  2014 – 2020 on leitavad koduleheküljelt

http://www.struktuurifondid.ee/el-toetused-2014-2020/

Avanevad meetmed leiab rakendusüksuste kodulehekülgedelt. Rakendusüksused on

näiteks EAS, SA Innove, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, ministeeriumide kodulehed on inforohked.

LEADER- programm vastab paljude vabaühenduste vajadustele ja võimaldab ka investeeringuid taristusse. Kogudustel on selle programmi täitmisel häid kogemusi.Ootame LEADERi uue taotlusvooru avanemist sügisel. Võimalikult kiiresti soovitame liituda oma kohaliku LEADER-grupiga – kui voor avaneb, on muud tegemist küllaga.

KUTSE KOOLiTUSELE

KÜSK_Swiss3

KUTSE KOOLiTUSELE

kogudustele meetme “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused “ tutvustamiseks ja vastavate projektiideede arendamiseks

14. oktoober 2015

Algus kell 12 — lõpp:

kui teemad läbi ja kõik vajalikud nõuanded antud

Koht: Rakvere, Kolmainu koguduse pastoraat, Pikk 19

1. Sul on hea idee – kes annab teostamiseks vahendid?

Ülevaade avanevatest ja olemasolevatest Euroopa Liidu struktuurivahendite meetmetest ning siseriiklikest toetustest;

Meetme “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” tutvustamine

2. Sul on hea idee ja sa tead rahaallikaid —- kuidas taotlust vormistada?

Nõuandeid, mida ja kuidas esitleda ja kuidas vältida karisid. Mida täpsem küsimus, seda selgem vastus.

3.Kõik eelnev olemas — vajad julgustust ja nõu?

Meie aitame! Alati võib helistada või kirjutada. Pakume individuaalseid konsultatsioone.
Koolitus annab parema tulemuse, kui projekti alge oleks juba olemas.

Koolitus on osalejatele tasuta, kulud katab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Ühiskonnatöö Sihtasutus

Korraldab EKN Ühiskonnatöö Sihtasutus

Koolitaja ja konsultant: dr Katri-Liis Lepik, Tallinna Ülikool, dotsent

Projektijuht: Merle Krigul / tel. 56465405  mkrigul@gmail.com

NB!

Palume osalemissoovist Merle Krigulile teada anda, parim kui enne 10. oktoobrit.