KÜSK avas vabaühenduste avalike teenuste osutamise/äriplaanide elluviimise projektide toetamise taotlusvooru

Taotlus on suunatud äriplaani elluviimiseks ja teenuse osutamiseks, kvaliteedi ja kättesaadavuse tõstmiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Taotlusvooru raames on oodatud projektid, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd.

Toetust saab küsida kuni 30 000 eurot projekti kohta
Taotlusi oodatakse 15.mai.2014 kell 15:00 

täpsemalt loe edasi:http://www.kysk.ee/taotlusvoorud-2/sp14

Siseministeerium kutsub Läänemere piirkonna programmi ja INTERREG Eesti avalikule arutelule

Siseministeeriumi regionaalarengu osakond kutsub 2014-2020 perioodi Läänemere piirkonna programmi ja INTERREG Euroopa programmi avalikule arutelule 17. märtsil.

 

Valminud on järgmiste 2014-2020 perioodi Euroopa territoriaalse koostöö programmide eelnõud:

 

Läänemere piirkonna programmi 2014-2020 eelnõu ja programmi keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande eelnõu https://www.siseministeerium.ee/2014-2020-laanemere/

INTERREG Euroopa programmi 2014-2020 eelnõu ja programmi keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande eelnõu https://www.siseministeerium.ee/interreg-euroopa/

Mõlema programmi eelnõud on valminud pikaajaliste ja keeruliste läbirääkimiste tulemusel kompromissina kõikide programmides osalevate riikide vahel ning on nüüd enne Euroopa Komisjonile esitamist avatud viimaseks kommentaaride ringiks avalikkusele.

 

Programmide eelnõud ja nende lühendatud eestikeelsed tõlked on kättesaadavad ülaltoodud linkidel. Samuti leiate sealt info, kuidas on võimalik eelnõude kohta kommentaare esitada (tähtaegadega 21. ja 28. märts).

 

Mõlema programmi Eesti avalik arutelu toimub 17. märtsil algusega kell 13.00 Tallinnas, Pikk tn 61, Siseministeeriumis. Palun andke oma osalemisest teada hiljemalt 12. märtsiks kadri.jushkin@siseministeerium.ee .

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) Keskkomitee kutsub istungi korraldusmeeskonna liikmeteks.

Noored kristlased kogu maailmast on oodatud kandideerima Kirikute Maailmanõukogu (KMN) Keskkomitee istungi korraldusmeeskonna liikmeteks. Istung toimub 26. juunist kuni 10. juulini 2014. Kandideerida saavad noored vanuses 18-30. KMN-i Keskkomitee istung toimub Šveitsis, Genfis.

Loe täpsemalt: http://www.eoc.ee/uudised-teated/kirikute-maailmanoukogu-kutsub-noori-kandideerima-taiskogu-istungi-stjuuarditeks/

Hanked teenustele

Konkurss noorteinfo teenuse osutamiseks Saare maakonnas – 21.02.2014.a.
Saare Maavalitsus

Tööharjutus Ida-Virumaale ja Tartumaale vene keeles – 27.02.2014.a.
Eesti Töötukassa

Tööharjutus Kohtla-Järve – 03.03.2014.a.
Eesti Töötukassa

Tööharjutus Tabivere – 28.02.2014.a.
Eesti Töötukassa

Pikaajaline rehabilitatsiooniteenuste osutamine psüühikahäiretega lastele – 19.02.2014.a.
Sotsiaalkindlustusamet

 

 

EL uus programm Erasmus+

Võrreldes 2007-2013 väldanud Euroopa eelmise generatsiooni programmidega on rahastust 40% suurendatud ning eelarve uueks programmiperioodiks on 14,7 miljardit eurot.

Erasmus+ programmis soovitakse tihedamalt siduda haridus-, koolitus- ja noorteprogramme ning poliitilisi lahendusi. Oluline on, et programm vastaks senisest paremini elukestva õppe paradigmale, oleks taotlejate jaoks mõistetavam, kasutajasõbralikum ning paindlikum.

Formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppimise koondamine ühe programmi alla peaks looma sünergiat ja soodustama hariduse, koolituse ja noorsootöö eri valdkondade vahelist koostööd.

Uue programmi ülesehitus ei järgi varasemat valdkondlikku jaotust, vaid hariduse ja koolituse valdkonnas täidetakse programmi eesmärke järgmiste meetmetega:

a) Õpiränne (Key Action 1)
b) Strateegiline koostöö  (Key Action 2)
c) Poliitikate kujundamine (Key Action 3)

Vaata ka Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmi veebilehte.

http://adm.archimedes.ee/erasmusplus/#

Töötukassa teenuseid tutvustav teabepäev

Koguduste ja allasutuste esindajad, kes soovivad olla Töötukassa partnerid, olete oodatud Eesti Töötukassa teenuseid tutvustavale teabepäevale
06. märtsil 2014 kell 14.00 – 16.00 Konsistooriumi saali, Kiriku plats 3, Tallinn.

Teabepäeval tutvustatakse järgmisi töötukassa teenuseid: vabatahtlik töö, talgutöö, tööharjutus, tööpraktika, palgatoetus, hooldusteenus ja tugiisiku teenus.

Oma osalemisest palun teatada 3. märtsiks diakoonia@eelk.ee

 

21. veebruaril kogemuste vahetamise ja Harkujärve kiriku äriplaani koostamise ümarlaud

Diakooniaturg kogukonnakirikus

EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus koostöös Luterliku Maailmaliiduga kutsub ühiselu võimalusi käsitlevale konverentsile reedel, 08. Mail 2015 Harkujärve kirikusse, Kiriku tee 2, Harku vallas.

PÄEVAKAVA

10:00 avamine, Eesti Kirikute Nõukogu president Andres Põder ja Harku abivallavanem Erik Sandla
10:15 „Reforming diaconia – searching for conviviality“, dr Ulla Siirto, Luterlik Maailmaliit (tõlkega)
10:45 „Oikumeeniline diakoonia“, dr Ingmar Kurg, EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus
11:15 „Kogukonnakirik vs sotsiaalkirik: kas võistlevad mudelid?“, Avo Üprus
11:30 „Õiglane kaubandus,“ Jaanus Välja

Värskendavad joogid ja näksid

12:00 Diakooniaturg laudade, stendide, õpitubadega

  • EELK Perekeskus, Suhte Ehituskivid (Pia Ruotsala, Mari Paenurm)
  •  Õiglane kaubandus, Roheline piibel, omatooted (Tauno Toompuu, Ülle Keel, Jaanus Välja)
  •  Tugiisikuteenus vanglates, rehabilitatsioonikeskustes, arestimajades (Immanuel Volkonski, Eva Üprus)
  •  Kristlik meedia ( Pereraadio, Eesti Kirik, Raadio 7)
  • EMK Laager Giideon (Artur Põld)
  • Maailma poeetiline punane raamat (Ukraina Kultuurikeskus)
  • Tekstiililaud (Helgi Hilborn)
  • Pilistvere kogudus, suvekohvik „Ingel“ (Hermann Kalmus)
  • Lootuse Küla (Viljam Borissenko)
  • MTÜ Puuetega Laste Tugikodu „Päikesekiir“ (Ursula Randlaine)

 

 

Austatud koostööpartnerid!
Ootame Teid reedel, 21. veebruaril 2014 toimuvale kogemuste vahetamise ja Harkujärve kiriku äriplaani koostamise ümarlauale!

Päevakava
21. veebruar 2014.a.

11:00   Kohtumine Harkujärve kirikus Harku vald, Harkujärve küla, Kiriku tee 2.
Paikvaatlus ja ülevaade olukorrast (Avo Üprus).
12:00 – 12:15  Kuum tee Toompeal, EELK Konsistooriumis (Kiriku plats 3).

12:15 – 13:45   Käimasolevate projektide tutvustus. Iga osaleja saab oma koguduse, vabaühenduse või ettevõtte tutvustuseks aega 15 minutit. Palume oma ettekanne läbi mõelda ärikeskselt.

13:45 – 14:15  Hea partnerluse põhimõtted (töötuba)

14:15 – 15:30  Harkujärve kogukonnakeskuse äriplaani koostamine sotsiaalse ettevõtluse ärimudeli lõuendi abil.

15:30-16:00     Kokkuvõte ja lõpetamine.

Palun teatage oma osalemisest 19. veebruariks diakoonia@eelk.ee

Peatse kohtumiseni!

Avo Üprus
EELK Konsistooriumi
Diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus

Ettevõtmist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Vabaühenduste toetusprogramm

küsk logo v