Kodanikuühiskonna arengukava valminud

Head kaasamõtlejad.

Täna kiitis Vabariigi Valitsus heaks Kodanikuühiskonna arengukava aastateks 2015-2020  ja selle rakendusplaan aastateks 2015-2018.

Arengukava koostamisel peeti enam kui 300 inimese osalusel kümneid ja kümneid edasiviivaid arutelusid, vaieldi, argumenteeriti, kaheldi, nõustuti ja lepiti kokku. Nii ongi valminud arengukava kompromiss ja kokkulepe erinevate osapoolte vahel, mida lähimatel aastatel kodanikuühiskonna arendamiseks on tarvis ette võtta. Eesti Kirikute Nõukogu Ühiskonnatöö sihtasutusel oli rõõm selles protsessis osaleda.

 

Arengukava dokumendid ja tagasivaade koostamise protsessile on leitavad siseministeeriumi kodulehelt http://siseministeerium.ee/arengukava2020

 

SA juhatus

Otsitakse hooldajat

Otsime HOOLDAJAT eakale haigele naisele Tallinnasse, Õismäele tööpäeviti ca 6 tundi päevas.
Vaja toetada toitumisel, ravimite võtmisel, hügieenitoimingutes ja olla see aeg kohal. Võib kombineerida ka mitme inimesega.
Töötasu motiveeriv.
VÄGA KIIRE!

Kontakt: diakoonia@eelk.ee
estodiac@estodiac.eu

Muudatused rahaasjades

2015.a. tõi endaga kaasa meeldivaid muutusi rahaasjades:

  • Alampalk on 390.- kuus, ehk 2.34 tunnis
  • Tulumaksuvaba miinimum 154.- kuus; tulumaksu määr 20%
  • Lapsetoetus tõusis tublisti – kahele esimesele lapsele 45.- kuus, igale järgnevale 100.-
  • Töötuskindlustusmakse 1,6% töötaja palgast (tööandja lisab 0,8%)
  • Töötutoetus 4.01 eurot päevas.

Sotsiaalsüsteemis on kasvamisi veelgi, vt.Postimehest

http://tarbija24.postimees.ee/

 

25 aastat kristlikku hoolekannet Eesti vanglates.

Eesti kirikute ja koguduste osalemisest kinnipidamisasutustes tehtavas töös täitus 25 aastat. Selle märkimisväärse verstaposti äramärkimiseks ning veteranide tänamiseks korraldavad Eesti Kirikute Nõukogu ja Ühiskonnatöö sihtasutus 10. veebruaril  konverentsi Harkujärve kirikus.

Konverentsi avab Eesti Kirikute Nõukogu president Andres Põder  kell 12.00, seejärel meenutatakse möödunut, mälestatakse lahkunuid ning vaadatakse ka tulevikku.
Sõna saavad kõik soovijad, ettekanded teevad  EELK Kriminaaltöö Keskuse peretööd ja Harju Kriminaalhooldust juhtinud Kersti Kask, vanglatöö seenior adventpastor Rein Käsk, omaaegne justiits- ja siseminister Ken Marti Vaher.

Meile on tähtis säilitada mälu, omada ausat ülevaadet toimunust ning tänada neid, kes panid aluse kiriku osalemisele kuritegevusega kaasnevate kahjude ja kannatuste vähendamisele, ütles konverentsi korraldustoimkonna nimel EELK Peeteli ja Harkujärve koguduse õpetaja Avo Üprus.

Konverentsi toimumist toetavad eraisikud ja IRL Kristlik Ühendus.

Ma olin vangis ja teie tulite mind vaatama …  (MT 25, 36)

Küsimustele vastab Avo Üprus, telefon 50 20 857, avo.uprus@eelk.ee

Foto Tiit KuusemaaTIIT5691TIIT5695

 

 

 

TIIT5704TIIT5719TIIT5741

 

 

 

TIIT5753TIIT5760TIIT5791

 

 

 

Fotod Tiit Kuusemaa

Hanked jaanuar, veebruar 2015.a.

Tööharjutus
Eesti Töötukassa 16.01.2015

Tehniliste abivahendite müümise ja laenutamise teenuste osutaja leidmine
VÕRU MAAVALITSUS  20.01.2015

Individuaalne töölerakendamine tööleasumiseni
Eesti Töötukassa  20.01.2015

Tugiisikuteenuse osutamine
Võru Linnavalitsus 9.02.2015

 

Hanked detsembris

Tööharjutus Ida-Virumaal
Eesti Töötukassa
11.12.2014

Tugiisikuteenuse tellimine
Pärnu Linnavalitsus
9.12.2014

Multiprobleemidega inimestele ja nende peredele nõustamisteenuse pakkumine
Sotsiaalkindlustusamet
11.12.2014

Tööharjutus Lääne- Eestisse
Eesti Töötukassa
10.12.2014

Lastele ööpäevase varjupaigas hooldamise teenuse ja lastele päevakeskuse teenuse osutamine Pärnu linnas
Pärnu Linnavalitsus
9.12.2014

Individuaalne psühholoogiline nõustamine
Eesti Töötukassa
10.12.2014

Laste fookusgruppide läbiviija leidmine
SOTSIAALMINISTEERIUM
4.12.2014

Konsultatsioonide läbiviija ning raporti koostaja leidmine
SOTSIAALMINISTEERIUM
4.12.2014

Isikliku abistaja teenuse osutamine ja teenuse koordineerimine liikumispuudega täiskasvanud isikutele
TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET
4.12.2014

Isikliku abistaja teenuse osutamine ja teenuse koordineerimine sügava või raske nägemispuudega inimesteleTALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET

 

4.12.2014

Kaastunde avaldus

EELK Konsistooriumi diakooniatalitus avaldab kaastunnet koolitulistamise otsestele ja kaudsetele ohvritele.
Hoiame Teid eestpalves ja palume seda teha ka kõikidel kogudustel. Loodame, et EELK Viljandi kogudused, hingehoidjad ja perenõustajad saavad olla toeks ja abiks.

AvoÜprus
EELK diakooniajuht

Kodanikuühiskonna arengukava koostamine Siseministeeriumis

2002. aastal Riigikogus heaks kiidetud Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) on seni ellu viidud Kodanikualgatuse toetamise arengukavaga aastateks 2007-2010 ning hetkel kehtiva Kodanikuühiskonna arengukavaga aastateks 2011-2014.

Avaliku sektori ja vabaühenduste ühiskomisjoni (EKAK ühiskomisjon) liikmed osalevad arengukava koostamises.

Kaasamise kava kohaselt toimub teemaarutelu 14.oktoobril  – Elujõuline sotsiaalne ettevõtlus tegevusmudelina, sotsiaalne innovatsioon läbiva põhimõttena ning ühenduste potentsiaali maksimaalne ja läbimõeldud kasutamine avalike teenuste osutamisel