ÜTSA hea sõber Kodanikuühiskonna Sihtkapital on kümne aastaga toetanud 650 vabaühendust

18. veebruaril tähistas Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) oma 10. sünnipäeva. Kümne tegutsemisaasta jooksul on KÜSK andnud hoogu 650 vabaühendusele ja toetanud 1302 algatust. Toetuste kogusumma ulatub 13,5 miljonini.

„Muutume iga päevaga vabaühenduste seas üha populaarsemaks – seda näitab nii kasvav taotluste arv kui toetuse saajate tagasiside, aga ka see, et meie poole pöörduvad koostöösooviga erinevad riigiasutused,“ tõi KÜSKi juhataja Agu Laius näiteid KÜSKi tulemustest.

KÜSKi juhataja sõnul on sihtkapitalil olnud oluline roll kodanikuühiskonna arendamisel. „Algselt pelgalt toetuste andjana tegutsenud KÜSKist on tänaseks saanud omamoodi kompetentsikeskus – lisaks toetuste andmisele tegeleme hetkel ainsa vabaühendustele mõeldud ideede inkubaatoriga NULA, pakume igas maakonnas vabaühendustele tasuta nõustamisteenust, korraldame vabaühendustele kogemuskohtumisi ning vaatame ka Eestist väljapoole, toetades Eesti ühenduste rahvusvahelist tegutsemist,“ selgitas Agu Laius.

KÜSKi asutamise ja tegutsemise vastu tuntakse huvi ka mitmetes välisriikides – lähinaabritest Soomes ja Lätis, kaugematest riikidest Küprosel, Albaanias, Usbekistanis ja isegi Kasahstanis.

Ühtlasi panustab KÜSK Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva programmi, tutvustades 100 toetatud muutust ja muutuste loojat. Esimene osa neist on avaldatud KÜSKi kodulehel, kuid nimekiri täieneb kord kuus aasta lõpuni.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital on siseministeeriumi valitsemisala organisatsioon, mille eesmärk on toetada vabaühenduste arengut ja tugevdada kodanikuühiskonda. Erinevate konkursside ja taotlusvoorudega on arendatud sadade vabaühenduste võimekust ning toetatud tuhandeid kodanikualgatuslikke ettevõtmisi üle Eesti.

Lisainfo:
Marten Lauri
KÜSKi infojuht
marten@kysk.ee
tel 5907 4104

KÜSKi toetusvõimalused 2018. aastal: mis on uut, mis jääb samaks

2018. aastal jätkame sarnaselt tänavusele tegevusvõimekuse arendamise voorude, NULA inkubaatori ning vabakonna tugi- ja arendustegevustega. Peamised muudatused seisnevad kogukondadele ja kohalikele ühingutele mõeldud toetuste jagamises. Lähimad tähtajad on EV100 teavitustoe voorul(juba 28.12.2017 kl 15.00), tugitegevuste konkursil (03.01.2017) ja arenguhüppe taotlusvoorul (11.01.2018).

Järgnevalt anname ülevaate erinevatest 2018. aasta toetusmeetmetest. Kui mõni neist hakkab rohkem huvi pakkuma, palume kindlasti enne taotlema asumise otsustamist viia end kurssi meetme eesmärkide, võimaluste ja tingimustega.

Taotlusvoorud

Ühingute võimekuse arendamiseks toimub kaks arenguhüppe taotlusvooru. Tähtajaga 11. jaanuar 2018 vooru fookuseks on ühingus tegutsevate inimeste võimestamine, tööprotsesside tõhustamine, et ühing efektiivsemalt oma eesmärkideni jõuaks. Sellest voorust me investeeringuid, ehitus- ja remonditöid ei toeta. Teise vooru kuulutame välja veebruaris (tähtaeg saab olema juuni alguses) ning see on mõeldud sarnaselt eelmisele aastale majandusliku elujõulisuse edendamiseks, tulubaasi mitmekesisuse läbimõtlemiseks, teenuste pakkumiseks eelduste loomiseks jms. Teises voorus toetame ka soetusi, investeeringuid, ehitus- ja remonditöid.

KÜSK on koos EV100 korraldustiimiga teinud kahel aastal koostööd erinevate toetuste jagamiseks, et vabaühendused saaksid ette valmistada ja erinevate algatustega panustada vabariigi 100nda sünnipäeva tähistamisse. Koostöö jätkub ka edaspidi. Hetkel on veel 28. detsembrini avatud EV100 projektide teavitustegevuste taotlusvoor ning uuel aastal on oodata veel üht sarnast vooru.

Nupukad lahendused

Juba kaks aastat toimunud ideekonkurss nupukate, mõjusate ja uuenduslikke lahenduste leidmiseks erinevatele ühiskondlikele probleemidele tuleb ka 2018. aastal koos inspiratsioonipäevade, algatustele mõeldud inkubatsiooniprogrammi ja stardirahastuse konkursiga. Uue hooaja kuulutame välja märtsis. Loe lähemalt nula.kysk.ee

Kogukondade arendamine

2016. aastal KÜSKi koordineerimise alla tulnud Kogukondliku turvalisuse toetusvooru 2018. aastal KÜSK enam ei halda. Küll aga viime lõpule seni toetatud projektide aruannete menetlemise.

2018. aastast ei tegele KÜSK ka Kohaliku omaalgatuse programmi koordineerimisega. Programmi sisu kujundab ja sellest sihtgrupi teavitamise korraldab riigihalduse minister. KÜSK viib aga lõpule 2017. aastal KOPist toetust saanud projektide aruannete menetlemise.

Vabakonna tugi- ja arendustegevused

Tugitegevuste konkurss jätkub 2018. aastal varasema nelja taotlemise tähtaja asemel kahega – esimene juba 3. jaanuaril ja teine 1. septembril. Muus osas jääb konkurss sarnaseks. Oodatud on laia ringi vabaühenduste arendamiseks mõeldud projektid, üle-eestilise mõjuga kodanikuaktiivsust suurendavad tegevused ja paljusid ühinguid kaasavad üritused. Toetust saab küsida 3000 – 20 000 euro piires.

Sarnaselt 2017. aastale ei saa me ka 2018. aastal kodanikuühiskonna uuringute tellimist plaani võtta, kuid Siseministeerium tegeleb sellega, et regulaarne kodanikuühiskonna arenguid ja trende käsitlev suur uuring saaks rahastatud ning toimuda. 2014. aastal läbiviidud uuringut saad lugeda siit.

KÜSKi nõukogu on otsustatud, et suursündmused on vabakonnale olulised ka 2018. aastal. Neid teotatakse jätkuvalt. See annab end tõestanud traditsioonilistele ja kodanikuühiskonnale olulistele üritustele ja tegevustele pikemaaegse kindluse. Toetust saavaid suursündmusi näed: kysk.ee/suursyndmused

Rahvusvahelise koostöö toetamine

Reisitoetuste konkursiga jätkame endistviisi meie ühingute rahvusvahelise koostöö arendamist. Toetused on mõeldud nii Eestist välismaale minekuks kui välisekspertide meile toomiseks. Konkurss on jooksvalt avatud ja toetused on jagatud rahvusvahelise huvikaitse ja teadmussiirde meetmete alla.

Rahvusvahelise koostöö edendamise suunal jätkame tööd ka Kodanike Euroopa toetusprogrammi kohta info vahendamisel ja taotlejate abistamisel. Erineval moel ajaloolise mälu, ühiste väärtuste ja kodanikuosaluse edendamisega tegelevaid projekte oodatakse 1. märtsil ja 1. septembril.

Kodanike Euroopast ja teistest välistest toetusprogrammidest taotlemise lihtsustamiseks pakume jooksvalt avatud konkursiga ühingutele toetust ka projektide omafinantseeringu osaliseks katmiseks.

Lisaks eraldi uuele EV100 taotlusvoorule on meil ka sel aastal vabariigi 100nda sünnipäeva tähistamiseks ja meie ühingute rahvusvahelisel areenil esiletoomiseks jooksvalt avatud konkurss, millega toetame rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste korraldamist Eestis.

EV100

KÜSK ja Riigikantselei EV100 korraldustoimkond on avanud uue taotlusvooru, mis pakub toetusi vabariigi 100. aastapäevaks mõeldud kingituste teavitus- ja jäädvustamistegevustele. Taotlemise tähtaeg on 28. detsember.

Uue taotlusvooruga julgustatakse kõiki, kes soovivad vabariigi 100. aastapäevaks kingitusi teha, mõtlema selle peale, kuidas sõnum nende toredate ettevõtmiste kohta rohkemate inimesteni jõuaks ning kuidas oma tegevusi ajalukku jäädvustada, et tulevikuski inimesed neist osa saaksid.

Toetust saab küsida näiteks avamissündmusteks, reklaamiks meediapildis, objektidele märgiste tellimiseks, videoklippide, kroonikate ja trükiste tootmiseks või ka teavitustegevustega seotud tööjõukuludeks.

Uuest taotlusvoorust saab väiksemamahuliste teavitustegevuste jaoks toetusi küsida 200-3000 eurot, suuremate jaoks 3001-10 000 eurot. Toetusteks on kokku ette nähtud vastavalt 80 000 ja 70 000 eurot. Enne taotlemist peab tegevus, mille teavitamiseks või jäädvustamiseks tuge küsitakse, olema lisatud kas EV100 kingituste lehele või EV100 sündmuste kalendrisse.

Täpsemat infot toetuse taotlemise kohta loe siit.

Lisainfo:
Katriin Pannal, tel 656 0469, katriin.pannal@kysk.ee
Mari-Liis Dolenko, tel 655 64 23, e-post: mariliis.dolenko@kysk.ee

Ühisnädal 20. – 26. novembril

Korralda oma sündmus Ühisnädalal

Viiendat aastat toimuv kodanikuühiskonna nädal – Ühisnädal – tuleb ka sel aastal. Novembri lõpus, kodanikupäeva lähistel aset leidev Ühisnädal ootab kõiki ühendusi, kogukondi, ettevõtteid ja ärksaid inimesi korraldama sel nädalal sündmusi, et väärtustada üheskoos kodanikuaktiivust ja isetegemist ning tutvustada kogukonnale oma tegemisi.

Sel aastal on Ühisnädala keskseks teemaks vabakonna liikmete tunnustamine ja esiletõstmine. Üle Eesti korraldavad maakondlikud arenduskeskused oma kogukonnas tunnustussündmusi, mille raames saavad tublimad vabatahtlikud, parimad vabaühendused ning silmapaistvamad ettevõtmised tunnustatud.

Maret Lepiksaar Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest: „Käesoleva aasta Ühisnädalaks on Eestis toimunud mitmete omavalitsuste ühinemised, kadumas on maavalitsused. On veel segane aeg, kus leitakse uusi rolle ja võetakse vastutust suuremate piirkondade eest. Kindlasti toob see kaasa kogukondade suurema huvi ja ka kohustuste võtmise oma piirkonnas. Miks mitte korraldada kogukondade kohtumisi ja kärajaid just Ühisnädalal, et mõelda, kuidas oma hääl ja vajadused välja tuua uues omavalitsuses”.

Ühisnädalal toimub üle Eesti palju põnevaid sündmusi, kus tutvustatakse inimeste omaalgatuslikke ettevõtmisi, räägitakse kodanikuühiskonna tähtsusest ja rollist riigi arengus. Aastate jooksul on toimunud näiteks maakondlikud kodanikuühenduste konverentsid, erinevad talgud, kärajad, filmiõhtud, ühenduste avatud uste päevad, õpitoad, vabatahtlike aktsioonid jpm.

Enda sündmust saab kirja panna 10. novembrini maakondliku arenduskeskuse konsultandile kirjutades. Oma maakonna konsultandi kontaktid leiad MAKISest siit. Teie sündmus lisatakse üle-eestilise Ühisnädala programmi.

Ühisnädal on kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal, mis toimub juba viiendat aastat järjest ja mis leiab aset novembrikuu viimasel nädalal 20. – 26. novembril, kodanikupäeva lähistel. 2016. aastal viidi üle Eesti Ühisnädala raames läbi 162 sündmust 143 partneri poolt, millest võttis osa enam kui 5500 inimest. Sündmused toimusid igas maakonnas ja nende korraldamist koordineerisid maakondlikud arenduskeskused.

Ühisnädala toimumist toetab SA Järvamaa Arenduskeskus ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisainfo:

www.uhisnadal.ee

Kaspar Tammist

Ühisnädala projektijuht

GSM: 58010018

Kutse KÜSK kogemuspäevale

Millisel kursil liiguvad meie kogukonnad ühiskondlike muutuste tuules?
Mis nägu nad on ja mille kõigega nad tegeleda oskavad ja jõuavad?
Kuidas luua, hoida ja kasvatada tugevaid kogukondi?

Neile ja paljudele teistele küsimustele ühiselt vastuste leidmiseks kutsume 9. novembril kõiki vabaühendusi, avaliku sektori esindajad, erinevad koostööpartnerid ja muidu aktiivseid kogukondades tegutsejaid Viljandi Pärimusmuusika Aita KÜSKi viiendale Kogemuspäevale. Jagame taas omavahel kogemusi, õpime teiste tegemistest ja keskendume kõige selle juures just kogukondadele.

Kogemuspäevale saad end registreerida siin. Soovitame seda kiiresti teha, sest terve Eesti peale on kohti vaid 150le!

KÜSKi Kogemuspäevadele omaselt sisustame selle rohke inspiratsiooniga, kasulike teadmiste, arutelude ja mis kõige tähtsam – meilt toetust saanud ühingute õpetlike kogemustega. Tarkusi hakkavad jagama nii Kohaliku omaalgatuse programmi kui ka teiste KÜSKi toetuste abil tubliks sirgunud kogukonnaühendused. Lubame igale osalejale midagi uut ja huvitavat!

Mis täpsemalt ees ootab ning kes meiega inspiratsiooni ja tarkusi jagavad, vaata päevakavast.

Päeva veab armastatud telemees ja meelelahutaja Urmas Vaino.

Pärimusmuusika Aita kohale jõudmise ja parkimiskohtade leidmisega aitab sind see kaart. Ühistranspordiga tulijate jaoks oleme samuti elu lihtsaks teinud ja sobitanud ürituse algusaja bussi- ja rongigraafikute järgi.

Üritus on tasuta, kõigile on ruumidesse ligipääs tagatud ja hoolitseme nii liha kui taimetoidu soovijate kõhtude eest. Samuti pakume soovi avaldamise korral ka viipekeelset sünkroontõlget. Sellest peab registreerides andma märku hiljemalt 26. oktoobriks.

Kohtumiseni 9. novembril!

Lisainfo: Tarmo Treimann, tarmo@kysk.ee, 5301 3652

KÜSK arenguhüppevoor

KÜSK ootab 11. jaanuariks arenguhüppe taotlusvooru projekte, mis kasvatavad vabaühenduste juhtide, meeskonna või liikmeskonna tegevusvõimekust ja astuvad suured sammud organisatsioonide tõhusa toimimise suunas oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel.

Soovime näha arenguhüppeid organisatsiooni juhtimises, planeerimises, finantside kavandamises, tööprotsesside arendamises ning et seotud inimestel oleksid projektiperioodi lõpus paremad teadmised, oskused ja kogemused, mis on rakendatud ühingu arengu saavutamiseks.

Taotlemine nõuab korralikku eeltööd ühingu arenguvajaduste ja eesmärkide analüüsimisel. Nende kokkuvõtted tuleb kajastada taotluses.

Piirkondlikult tegutsevad ühingud saavad ühe projekti jaoks toetust küsida 9000 eurot ning üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt tegutsejad 12 000 eurot. Toetusraha jagame vastavalt 180 000 ja 100 000 eurot.

Projekti saab ellu viia ajavahemikul 1. aprill 2018 – 30. aprill 2019. Projekt peab kestma vähemalt 8 kuud, et oleks võimalik hinnata selle tulemusi.

Arenguhüppe taotlusvooru tutvustavad infopäevad koos koolitustega toimuvad 23.10 Tartus, 27.10 Pärnus, 30.10 Rakveres ja 02.11 Tallinnas.

Täpsemad tingimused, infopäevadele registreerimise ja praktilised abimaterjalid taotluse ettevalmistamiseks leiad www.kysk.ee/ah18

Lisainfo: Mari-Liis Dolenko, tel 655 64 23, e-post: mariliis@kysk.ee

Sempte Mid-Term Conference on 14. September 2017

The Mid-Term Conference of the SEMPRE project will take place on 14 September 2017 in the Estonian National Library in Tallinn, Estonia. It will be hosted by the Estonian Evangelical-Lutheran Church and have the title

“Social Innovation and Organisational Change

Challenges and Opportunities for Social Service Providers”

We are very happy that Kaia Iva, Minister of Social Protection of the Republic of Estonia, has accepted our invitation to open the conference.

The draft programme is available here:
http://www.sempre-project.eu/uploads/files%20for%20download/SEMPRE_Mid-Term%20Conference_Programme_Tallinn%2014%20Sept%202017.pdf

Vasesepa talulaat

29. juulil toimus Vasesepa talulaat, kus muuhulgas oli üleval ka kirikulaud.