KÜSK toetab avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste majandusliku elujõulisuse ja finantsilise võimekuse arengut.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) toetab avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste majandusliku elujõulisuse ja finantsilise võimekuse arengut.

Toetusi jagatakse kokku 310 000 euro eest. Üleriigiliselt tegutsevatel ühingutel on võimalik küsida 15000 eurot ja piirkondlikel 12000 eurot toetust.

Vooru infopäevad ja koolitused toimuvad märtsi lõpus ja aprilli alguses Tallinnas, Tartus, Rakveres ning Pärnus. Taotluse esitamise tähtaeg on 5. juuni 2018 kell 15.00.

KÜSKist toetust taotlema julgustab ka Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu: ”Oleme varasemalt raha taotlenud ja ka saanud koguduse arengukava tegemiseks ja intellektipuudega inimeste töökeskuse loomiseks. Viimati taotlesime raha hauahoolduse teenuse arendamiseks ja seoses vabatahtlike värbamisega.”

Vaata lisa SIIT

EV100 juubeliaasta kestab: avanes uus taotlusvoor EV100 kingitustest teavitamiseks

KÜSK ja Riigikantselei EV100 korraldustoimkond avasid uue taotlusvooru, mis pakub toetusi Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud kingitustest teavitamiseks ja nende jäädvustamiseks. Taotlusvoor on jätkuks möödunud aasta samalaadsele toetusvõimalusele. Taotlusi saab esitada kuni 12. aprillini

„Tänaseks on Eesti küll ametlikult 100-aastane, kuid juubeliaasta kestab edasi ning igal nädalal ootavad avamist kümned kingitused. EV100 teavitustegevuste taotlusvoor on ka sel korral mõeldud selleks, et julgustada kõiki kingituste tegijaid mõtlema sellele, kuidas eestimaalased nende toredatest algatustest teada saaksid ning kuidas oma tegevusi ajalukku jäädvustada. Nii saame üheskoos kingitustes osa tulevikuski,“ ütles Riigikantselei EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe.

Toetust saab küsida näiteks avamissündmusteks, objektide puhul nende märgistamiseks, reklaamiks meediapildis ning videoklippide, kroonikate ja trükiste tootmiseks. Samuti toetatakse teavitustegevustega seotud tööjõukulusid.

Eelmise taotlusvooru vastu oli huvi väga suur ja hoogu anti juurde nii suurematele kui väiksematele algatustele. Näiteks toetati tookord Viljandi pärimusmuusika festivali, tänavakunstifestivali Rural Urban Art Põlvamaal ning näituse „Minu kodukoha 100 kunstiteost Eestile“ avamist.

Nii nagu eelmiselgi korral, on ka sel korral taotlemine kahes kategoorias – väikesemahuliste teavitustegevuste jaoks saab küsida 200 kuni 3 000 eurot, suuremateks aga 3 001 kuni 10 000 eurot. Toetusteks on kokku ette nähtud vastavalt 80 000 ja 70 000 eurot. Enne taotlemist peab tegevus, mille teavitamiseks või jäädvustamiseks tuge küsitakse, olema lisatud kas EV100 kingituste lehele või EV100 sündmuste kalendrisse

Taotlusi ootame 12. aprilliks. Kõik vajalikud taotlusvoorust leiad aadressilt www.kysk.ee/taotlusvoorud/ev100-tt18.

Lisainfo: 
Katriin Pannal, tel 656 0469, katriin.pannal@kysk.ee
Mari-Liis Dolenko, tel 655 64 23, e-post: mariliis.dolenko@kysk.ee

Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele

Kuni 25. aprillini on avatud taotlusvoor „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele“.

Mida toetatakse?
Toetust antakse projektidele, mille tegevustega luuakse uued tava või eriilmelised lapsehoiukohad. Eriilmelise rühmana on võimalus avada rühm ebastandardsetel kellaaegadel, mis vastaks perede tööajakorraldusele, näiteks võimaldada vajadusel lapsi hoida õhtustel aegadel või pakkuda võõrkeelseid hoiukohti võõrkeelsetest peredest lastele. Ka tööandjal on võimalik taotleda toetust, et enda ruumides või lähiümbruses luua lapsehoiuvõimalused, selleks et töötajad saaks pingevabamalt tööle keskenduda. Samuti saab projekti raames luua uusi erivajadustega lastele mõeldud lapsehoiukohti.

Kes saab taotleda?
Innovesse on oodatud projektitaotlusi esitama kohalikud omavalitsused, eraõiguslikud juriidilised isikud, valitsusasutused või nende hallatavad riigiasutused.

Kui palju?
Taotlusvooru eelarve on kokku 2 971 692 eurot.
Lapsehoiukohti rahastatakse ühikuhinna alusel – 245 eurot kuus, mis on 2941 eurot aastas lapse kohta ning see katab kõik teenuse osutamisega seotud kulud. Ühikuhind võimaldab toetuse saajale kergemat ja kiiremat kulude katmist, mis tähendab, et eraldi kuludokumente ei ole vaja enam esitada.
Taotleja enda panus on 25% omaosalust projekti abikõlblikest kuludest ja ülejäänud 75 % finantseerib Euroopa Sotsiaalfond.

Kust saab infot?
Taotlusvooru tutvustavad infopäevad toimuvad 14. märtsil Tartus ja 16. märtsil Tallinnas.
Lisainfot leiab ja infopäevadele saab registreeruda Innove kodulehel.

NULA inkubaator ootab Eesti ühiskonda paremaks muutvaid ideid

Kuus kuud kestev 75 000 € suuruse auhinnafondiga NULA inkubaator, mis keskendub ühiskondlike algatuste arendamisele, alustab kolmandat hooaega. Lahendusi teravatele ühiskondlikele probleemidele oodatakse 4. aprillini.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) ja Heateo Sihtasutuse loodud NULA inkubaatori eesmärk on leida uuenduslikke ja nupukaid lahendusi teravatele probleemidele Eesti ühiskonnas. Inkubaatorisse oodatakse lahendusi, mis võivad olla seotud perede toimetuleku, hariduse, eakate elukvaliteedi, keskkonna, vaimse tervise või mõne muu kriitilise probleemiga Eesti ühiskonnas.

„NULA kahest hooajast on alguse saanud mitu mõjusat ettevõtmist nagu näiteks Topsiring, mis innustab festivalidel joogitopside taaskasutust. Või Vaikuseminutid, mis viivad kooliõpetajate kaudu kõikide Eesti lasteni tähelepanu ja keskendumise harjutused,“ ütles Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetuste juht Mari-Liis Dolenko. Dolenko lisas, et inkubaator on aidanud algatustel oma ideedest vormida elujõulised lahendused ning stardiraha need hoogsalt käivitada.

Heateo Sihtasutuse tegevjuht Pirkko Valge tõi välja, et ühiskondlikele probleemidele toimivate lahenduste leidmiseks on vajalik koostöö erinevate sektorite vahel. „Meil on hea meel ka sellel aastal kaasata suure kogemusega mentoreid ja partnereid. Meeskondade ehitamist toetab personaliarendusfirma Fontes PMP ning oma kogemusi toimivate lahenduste arendamisest jagavad uue põlvkonna ettevõtted Pipedrive ja Transferwise,“ lisas Valge.

Mõtteid, kuidas jõuda parimate lahendusteni ja võimalust kohtuda samast teemast huvitatud inimestega, pakuvad kaks inspiratsiooniõhtut – 27. märtsil Tallinnas ja 29. märtsil Tartus. Ideid saab esitada kuni 4. aprillini inkubaatori kodulehel www.nula.ee. Kuus parimat lahendust saavad oma ideed edasi arendada kuuekuulises inkubaatoris koos professionaalsete ekspertide ja mentoritega. Aasta lõpus selguvad kolm algatust, mis saavad Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt 25 000 € suuruse starditoetuse.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital on Siseministeeriumi haldusalas olev organisatsioon, mille eesmärgiks on toetada vabaühenduste arengut ja tugevdada kodanikuühiskonda. Aastatega on erinevate konkursside ja taotlusvoorude raames arendatud sadade vabaühenduste võimekust ning toetatud tuhandeid kodanikualgatuslikke ettevõtmisi üle Eesti.

Heateo Sihtasutus kasvatab ja käivitab ühiskondlike probleeme lahendavaid algatusi aastast 2003. Heateo portfellist on sirgunud organisatsioonid nagu SA Noored Kooli, MTÜ Uuskasutuskeskus, SA Kiusamisvaba Kool.

Lisainfo
Marleen Pedjasaar
Heateo Sihtasutuse projektijuht
marleen@heategu.ee, 551 5011

Mari-Liis Dolenko
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetuste juht
mariliis@kysk.ee, 521 2422

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) toetab avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste majandusliku elujõulisuse ja finantsilise võimekuse arengut.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) toetab avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste majandusliku elujõulisuse ja finantsilise võimekuse arengut.

Toetusi jagatakse kokku 310 000 euro eest. Üleriigiliselt tegutsevatel ühingutel on võimalik küsida 15000 eurot ja piirkondlikel 12000 eurot toetust.

Vooru infopäevad ja koolitused toimuvad märtsi lõpus ja aprilli alguses Tallinnas, Tartus, Rakveres ning Pärnus. Taotluse esitamise tähtaeg on 5. juuni 2018 kell 15.00.

KÜSKist toetust taotlema julgustab ka Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu: ”Oleme varasemalt raha taotlenud ja ka saanud koguduse arengukava tegemiseks ja intellektipuudega inimeste töökeskuse loomiseks. Viimati taotlesime raha hauahoolduse teenuse arendamiseks ja seoses vabatahtlike värbamisega.”

Vaata lisa SIIT

 

Avatud on lapsehoiu taotlusvoor!

Hea EL struktuuritoetuste huviline!

 

Alates tänasest kuni 25. aprillini on avatud taotlusvoor „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele“.

Mida toetatakse?
Toetust antakse projektidele, mille tegevustega luuakse uued tava või eriilmelised lapsehoiukohad. Eriilmelise rühmana on võimalus avada rühm ebastandardsetel kellaaegadel, mis vastaks perede tööajakorraldusele, näiteks võimaldada vajadusel lapsi hoida õhtustel aegadel või pakkuda võõrkeelseid hoiukohti võõrkeelsetest peredest lastele. Ka tööandjal on võimalik taotleda toetust, et enda ruumides või lähiümbruses luua lapsehoiuvõimalused, selleks et töötajad saaks pingevabamalt tööle keskenduda. Samuti saab projekti raames luua uusi erivajadustega lastele mõeldud lapsehoiukohti.

Kes saab taotleda?
Innovesse on oodatud projektitaotlusi esitama kohalikud omavalitsused, eraõiguslikud juriidilised isikud, valitsusasutused või nende hallatavad riigiasutused.

Kui palju?
Taotlusvooru eelarve on kokku 2 971 692 eurot.
Lapsehoiukohti rahastatakse ühikuhinna alusel – 245 eurot kuus, mis on 2941 eurot aastas lapse kohta ning see katab kõik teenuse osutamisega seotud kulud. Ühikuhind võimaldab toetuse saajale kergemat ja kiiremat kulude katmist, mis tähendab, et eraldi kuludokumente ei ole vaja enam esitada.
Taotleja enda panus on 25% omaosalust projekti abikõlblikest kuludest ja ülejäänud 75 % finantseerib Euroopa Sotsiaalfond.

Kust saab infot?
Taotlusvooru tutvustavad infopäevad toimuvad 14. märtsil Tartus ja 16. märtsil Tallinnas.
Lisainfot leiab ja infopäevadele saab registreeruda Innove kodulehel.

ÜTSA hea sõber Kodanikuühiskonna Sihtkapital on kümne aastaga toetanud 650 vabaühendust

18. veebruaril tähistas Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) oma 10. sünnipäeva. Kümne tegutsemisaasta jooksul on KÜSK andnud hoogu 650 vabaühendusele ja toetanud 1302 algatust. Toetuste kogusumma ulatub 13,5 miljonini.

„Muutume iga päevaga vabaühenduste seas üha populaarsemaks – seda näitab nii kasvav taotluste arv kui toetuse saajate tagasiside, aga ka see, et meie poole pöörduvad koostöösooviga erinevad riigiasutused,“ tõi KÜSKi juhataja Agu Laius näiteid KÜSKi tulemustest.

KÜSKi juhataja sõnul on sihtkapitalil olnud oluline roll kodanikuühiskonna arendamisel. „Algselt pelgalt toetuste andjana tegutsenud KÜSKist on tänaseks saanud omamoodi kompetentsikeskus – lisaks toetuste andmisele tegeleme hetkel ainsa vabaühendustele mõeldud ideede inkubaatoriga NULA, pakume igas maakonnas vabaühendustele tasuta nõustamisteenust, korraldame vabaühendustele kogemuskohtumisi ning vaatame ka Eestist väljapoole, toetades Eesti ühenduste rahvusvahelist tegutsemist,“ selgitas Agu Laius.

KÜSKi asutamise ja tegutsemise vastu tuntakse huvi ka mitmetes välisriikides – lähinaabritest Soomes ja Lätis, kaugematest riikidest Küprosel, Albaanias, Usbekistanis ja isegi Kasahstanis.

Ühtlasi panustab KÜSK Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva programmi, tutvustades 100 toetatud muutust ja muutuste loojat. Esimene osa neist on avaldatud KÜSKi kodulehel, kuid nimekiri täieneb kord kuus aasta lõpuni.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital on siseministeeriumi valitsemisala organisatsioon, mille eesmärk on toetada vabaühenduste arengut ja tugevdada kodanikuühiskonda. Erinevate konkursside ja taotlusvoorudega on arendatud sadade vabaühenduste võimekust ning toetatud tuhandeid kodanikualgatuslikke ettevõtmisi üle Eesti.

Lisainfo:
Marten Lauri
KÜSKi infojuht
marten@kysk.ee
tel 5907 4104

KÜSKi toetusvõimalused 2018. aastal: mis on uut, mis jääb samaks

2018. aastal jätkame sarnaselt tänavusele tegevusvõimekuse arendamise voorude, NULA inkubaatori ning vabakonna tugi- ja arendustegevustega. Peamised muudatused seisnevad kogukondadele ja kohalikele ühingutele mõeldud toetuste jagamises. Lähimad tähtajad on EV100 teavitustoe voorul(juba 28.12.2017 kl 15.00), tugitegevuste konkursil (03.01.2017) ja arenguhüppe taotlusvoorul (11.01.2018).

Järgnevalt anname ülevaate erinevatest 2018. aasta toetusmeetmetest. Kui mõni neist hakkab rohkem huvi pakkuma, palume kindlasti enne taotlema asumise otsustamist viia end kurssi meetme eesmärkide, võimaluste ja tingimustega.

Taotlusvoorud

Ühingute võimekuse arendamiseks toimub kaks arenguhüppe taotlusvooru. Tähtajaga 11. jaanuar 2018 vooru fookuseks on ühingus tegutsevate inimeste võimestamine, tööprotsesside tõhustamine, et ühing efektiivsemalt oma eesmärkideni jõuaks. Sellest voorust me investeeringuid, ehitus- ja remonditöid ei toeta. Teise vooru kuulutame välja veebruaris (tähtaeg saab olema juuni alguses) ning see on mõeldud sarnaselt eelmisele aastale majandusliku elujõulisuse edendamiseks, tulubaasi mitmekesisuse läbimõtlemiseks, teenuste pakkumiseks eelduste loomiseks jms. Teises voorus toetame ka soetusi, investeeringuid, ehitus- ja remonditöid.

KÜSK on koos EV100 korraldustiimiga teinud kahel aastal koostööd erinevate toetuste jagamiseks, et vabaühendused saaksid ette valmistada ja erinevate algatustega panustada vabariigi 100nda sünnipäeva tähistamisse. Koostöö jätkub ka edaspidi. Hetkel on veel 28. detsembrini avatud EV100 projektide teavitustegevuste taotlusvoor ning uuel aastal on oodata veel üht sarnast vooru.

Nupukad lahendused

Juba kaks aastat toimunud ideekonkurss nupukate, mõjusate ja uuenduslikke lahenduste leidmiseks erinevatele ühiskondlikele probleemidele tuleb ka 2018. aastal koos inspiratsioonipäevade, algatustele mõeldud inkubatsiooniprogrammi ja stardirahastuse konkursiga. Uue hooaja kuulutame välja märtsis. Loe lähemalt nula.kysk.ee

Kogukondade arendamine

2016. aastal KÜSKi koordineerimise alla tulnud Kogukondliku turvalisuse toetusvooru 2018. aastal KÜSK enam ei halda. Küll aga viime lõpule seni toetatud projektide aruannete menetlemise.

2018. aastast ei tegele KÜSK ka Kohaliku omaalgatuse programmi koordineerimisega. Programmi sisu kujundab ja sellest sihtgrupi teavitamise korraldab riigihalduse minister. KÜSK viib aga lõpule 2017. aastal KOPist toetust saanud projektide aruannete menetlemise.

Vabakonna tugi- ja arendustegevused

Tugitegevuste konkurss jätkub 2018. aastal varasema nelja taotlemise tähtaja asemel kahega – esimene juba 3. jaanuaril ja teine 1. septembril. Muus osas jääb konkurss sarnaseks. Oodatud on laia ringi vabaühenduste arendamiseks mõeldud projektid, üle-eestilise mõjuga kodanikuaktiivsust suurendavad tegevused ja paljusid ühinguid kaasavad üritused. Toetust saab küsida 3000 – 20 000 euro piires.

Sarnaselt 2017. aastale ei saa me ka 2018. aastal kodanikuühiskonna uuringute tellimist plaani võtta, kuid Siseministeerium tegeleb sellega, et regulaarne kodanikuühiskonna arenguid ja trende käsitlev suur uuring saaks rahastatud ning toimuda. 2014. aastal läbiviidud uuringut saad lugeda siit.

KÜSKi nõukogu on otsustatud, et suursündmused on vabakonnale olulised ka 2018. aastal. Neid teotatakse jätkuvalt. See annab end tõestanud traditsioonilistele ja kodanikuühiskonnale olulistele üritustele ja tegevustele pikemaaegse kindluse. Toetust saavaid suursündmusi näed: kysk.ee/suursyndmused

Rahvusvahelise koostöö toetamine

Reisitoetuste konkursiga jätkame endistviisi meie ühingute rahvusvahelise koostöö arendamist. Toetused on mõeldud nii Eestist välismaale minekuks kui välisekspertide meile toomiseks. Konkurss on jooksvalt avatud ja toetused on jagatud rahvusvahelise huvikaitse ja teadmussiirde meetmete alla.

Rahvusvahelise koostöö edendamise suunal jätkame tööd ka Kodanike Euroopa toetusprogrammi kohta info vahendamisel ja taotlejate abistamisel. Erineval moel ajaloolise mälu, ühiste väärtuste ja kodanikuosaluse edendamisega tegelevaid projekte oodatakse 1. märtsil ja 1. septembril.

Kodanike Euroopast ja teistest välistest toetusprogrammidest taotlemise lihtsustamiseks pakume jooksvalt avatud konkursiga ühingutele toetust ka projektide omafinantseeringu osaliseks katmiseks.

Lisaks eraldi uuele EV100 taotlusvoorule on meil ka sel aastal vabariigi 100nda sünnipäeva tähistamiseks ja meie ühingute rahvusvahelisel areenil esiletoomiseks jooksvalt avatud konkurss, millega toetame rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste korraldamist Eestis.

EV100

KÜSK ja Riigikantselei EV100 korraldustoimkond on avanud uue taotlusvooru, mis pakub toetusi vabariigi 100. aastapäevaks mõeldud kingituste teavitus- ja jäädvustamistegevustele. Taotlemise tähtaeg on 28. detsember.

Uue taotlusvooruga julgustatakse kõiki, kes soovivad vabariigi 100. aastapäevaks kingitusi teha, mõtlema selle peale, kuidas sõnum nende toredate ettevõtmiste kohta rohkemate inimesteni jõuaks ning kuidas oma tegevusi ajalukku jäädvustada, et tulevikuski inimesed neist osa saaksid.

Toetust saab küsida näiteks avamissündmusteks, reklaamiks meediapildis, objektidele märgiste tellimiseks, videoklippide, kroonikate ja trükiste tootmiseks või ka teavitustegevustega seotud tööjõukuludeks.

Uuest taotlusvoorust saab väiksemamahuliste teavitustegevuste jaoks toetusi küsida 200-3000 eurot, suuremate jaoks 3001-10 000 eurot. Toetusteks on kokku ette nähtud vastavalt 80 000 ja 70 000 eurot. Enne taotlemist peab tegevus, mille teavitamiseks või jäädvustamiseks tuge küsitakse, olema lisatud kas EV100 kingituste lehele või EV100 sündmuste kalendrisse.

Täpsemat infot toetuse taotlemise kohta loe siit.

Lisainfo:
Katriin Pannal, tel 656 0469, katriin.pannal@kysk.ee
Mari-Liis Dolenko, tel 655 64 23, e-post: mariliis.dolenko@kysk.ee