PROJEKTI KOOSOLEK Saksamaal, Rendsburgis

PROJEKTI KOOSOLEK Saksamaal, Rendsburgis

18. jaanuar – 22. jaanuar 2016

Kohal käisid projuektijuhid Katri-Liis Reimann ja Ingmar Kurg ja koordinaator Nelli Vassila.

Kokkuvõte ja kokkulepe

Täna Saksamaal sõnastasime koos teiste partneritega, miks on Sempre projekt oluline.

Jagan neid mõtteid teiega, sest vast on neid koosolekul vaja kasutada:

– Me tegeleme sihtgruppidega, kellega teised sihipäraselt ei tegele;

– lõpp-kasutajad ehk meie fookuses olevad riskirühmad ise loovad oma sotsiaalsed ettevõtted või mikroprojektid, mille omanikeks nad on;

– projekti partnerid (Saksamaa, Rootsi, Taani, Läti, Leedu, Poola, Soome, Eesti) vahetavad kogemusi ja õpivad üksteiselt;

– me loome kohalikud võimestamise võrgustikud ehk paneme erinevate sektorite asutused tegema koostööd lõppkasutajate aitamiseks;

– loome maapiirkonades uusi sissetuleku allikaid ja tekitame töökohti;

– projekti partnerite kasutusse antakse üsna suured rahasummad, millega saame aidata maapiirkondi ja sealseid lõppkasutajaid;

– parem võimekus maapiirkondades tagab ka sealsete kirikute jätkusuutlikkust;

– avardame koostööpartnerite mõttemaailma;

– meie laiemaks sihtgrupiks on terve ühiskond, saame ülevaatliku pildi riikide lõikes, mis aitab näha ühiskonna kitsaskohti ning vajaminevaid muutusi;

– aitame üle vaadata seadusi nii, et need töötaksid lõppkasutajate hüvanguks. Survestame vajalikke seadusemuudatusi;

– kogume materjali, mis aitab uuendada ülikoolide õppekavasid, korraldada seminare.

Eestis esindavad projekti Ühiskonnatöö Sihtasutus ning Eesti Evangeelne Luterlik Kirik.