20. detsember: ÜTSA uuenenud arengukava ja tegevusplaan on valminud!

KÜSK_Swiss3

Üle poole aasta tegelesid vabatahtlikud ja pühendunud koguduseliikmed ÜTSA arengukava täiustamise ja parandamisega. Pikaajaline kollektiivne töö päädis lõpuks ekspertidest töögrupi otsusega, et arengukava vastab uutele vajadustele ning selle võib esitada Nõukogule kinnitamiseks.

Tegevuskava on aga tihedalt seotud SEMPRE projektis ettenähtud ülesannete täitmisega. Selle korrigeerimine toimub projekti käivitamise käigus.