KUTSE KOOLiTUSELE

KÜSK_Swiss3

KUTSE KOOLiTUSELE

kogudustele meetme “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused “ tutvustamiseks ja vastavate projektiideede arendamiseks

14. oktoober 2015

Algus kell 12 — lõpp:

kui teemad läbi ja kõik vajalikud nõuanded antud

Koht: Rakvere, Kolmainu koguduse pastoraat, Pikk 19

1. Sul on hea idee – kes annab teostamiseks vahendid?

Ülevaade avanevatest ja olemasolevatest Euroopa Liidu struktuurivahendite meetmetest ning siseriiklikest toetustest;

Meetme “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” tutvustamine

2. Sul on hea idee ja sa tead rahaallikaid —- kuidas taotlust vormistada?

Nõuandeid, mida ja kuidas esitleda ja kuidas vältida karisid. Mida täpsem küsimus, seda selgem vastus.

3.Kõik eelnev olemas — vajad julgustust ja nõu?

Meie aitame! Alati võib helistada või kirjutada. Pakume individuaalseid konsultatsioone.
Koolitus annab parema tulemuse, kui projekti alge oleks juba olemas.

Koolitus on osalejatele tasuta, kulud katab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Ühiskonnatöö Sihtasutus

Korraldab EKN Ühiskonnatöö Sihtasutus

Koolitaja ja konsultant: dr Katri-Liis Lepik, Tallinna Ülikool, dotsent

Projektijuht: Merle Krigul / tel. 56465405  mkrigul@gmail.com

NB!

Palume osalemissoovist Merle Krigulile teada anda, parim kui enne 10. oktoobrit.