Koguduste kompetentsikeskuse projekti toetab KÜSK

 

KÜSKi juhatuse 8. aprilli 2015. a otsusega nr AH15-YR-JO-080415 eraldatikysk-veebibanner-148x42

Ühiskonnatöö sihtasutuse taotluse põhjal projekti „Koguduste kompetentsikeskus: abivahend sotsiaalse aktiivsuse kasvatamiseks“ (taotlus nr AH15-05-YR) elluviimiseks 11 304,60 eurot. Projekti käigus antakse koguduste esindajatele ülevaade rahastamisallikatest, korraldatakse taotluse kirjutamise koolitust ning konsulteeritakse taotlejaid.

Projekti juht on Tallinna Ülikooli õppejõud Merle Krigul, peamine koolitaja Tallinna Ülikooli dotsent Katri Liis Lepik.