KÜSK teatab

Eelmisel nädalal kuulutasime välja uue, koostöövõrgustike loomise ja arendamise taotlusvooru, kuhu ootame taotlusi hiljemalt 2. juuniks.
Nüüdseks oleme paika pannud ka selle tutvustamiseks mõeldud infopäevad, mida viime läbi aprillis kuuel korral –
Haapsalus, Jõhvis, Tallinnas, Rakveres, Paides ja Põlvas.

Kõik vajalik taotlusvooru, infopäevade ja registreerimise kohta :
http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/kv15

Lisaks taotlusvooru ja teiste KÜSKi toetusvõimaluste tutvustamisele toimuvad kõikides linnades infopäeva ühe osana hea koostöö kujundamise teemalised inspiratsioonikohvikud.
Et need võimalikult praktilised ja kasulikud oleksid, palume kõigil osalejatel teha mõningast ettevalmistustööd ja mõelda konkreetselt välja, millist koostöö loomise või arendamise projekti tegema tahetakse hakata. Mõned abistavad ja suunavad küsimused, millele palume eelnevalt mõelda ja vastata, on toodud ära registreerimisvormis.