Hanked jaanuar, veebruar 2015.a.

Tööharjutus
Eesti Töötukassa 16.01.2015

Tehniliste abivahendite müümise ja laenutamise teenuste osutaja leidmine
VÕRU MAAVALITSUS  20.01.2015

Individuaalne töölerakendamine tööleasumiseni
Eesti Töötukassa  20.01.2015

Tugiisikuteenuse osutamine
Võru Linnavalitsus 9.02.2015