Hanked detsembris

Tööharjutus Ida-Virumaal
Eesti Töötukassa
11.12.2014

Tugiisikuteenuse tellimine
Pärnu Linnavalitsus
9.12.2014

Multiprobleemidega inimestele ja nende peredele nõustamisteenuse pakkumine
Sotsiaalkindlustusamet
11.12.2014

Tööharjutus Lääne- Eestisse
Eesti Töötukassa
10.12.2014

Lastele ööpäevase varjupaigas hooldamise teenuse ja lastele päevakeskuse teenuse osutamine Pärnu linnas
Pärnu Linnavalitsus
9.12.2014

Individuaalne psühholoogiline nõustamine
Eesti Töötukassa
10.12.2014

Laste fookusgruppide läbiviija leidmine
SOTSIAALMINISTEERIUM
4.12.2014

Konsultatsioonide läbiviija ning raporti koostaja leidmine
SOTSIAALMINISTEERIUM
4.12.2014

Isikliku abistaja teenuse osutamine ja teenuse koordineerimine liikumispuudega täiskasvanud isikutele
TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET
4.12.2014

Isikliku abistaja teenuse osutamine ja teenuse koordineerimine sügava või raske nägemispuudega inimesteleTALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET

 

4.12.2014