Kodanikuühiskonna arengukava koostamine Siseministeeriumis

2002. aastal Riigikogus heaks kiidetud Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) on seni ellu viidud Kodanikualgatuse toetamise arengukavaga aastateks 2007-2010 ning hetkel kehtiva Kodanikuühiskonna arengukavaga aastateks 2011-2014.

Avaliku sektori ja vabaühenduste ühiskomisjoni (EKAK ühiskomisjon) liikmed osalevad arengukava koostamises.

Kaasamise kava kohaselt toimub teemaarutelu 14.oktoobril  – Elujõuline sotsiaalne ettevõtlus tegevusmudelina, sotsiaalne innovatsioon läbiva põhimõttena ning ühenduste potentsiaali maksimaalne ja läbimõeldud kasutamine avalike teenuste osutamisel