EL uue finantsperioodi teabepäev

Päevakava:    8.05.2014 Teabepäev UI-s

Austatud partnerid, koguduste juhid ja diakooniatöötajad.

EELK diakooniatalitus ja EKN Ühiskonnatöö Sihtasutus korraldavad Euroopa Liidu uue finantsperioodi teabepäeva kogudustele.

Oleme võtnud eesmärgiks aktiivsemate koguduste toetamise viisil, mis tagaks nende valmisoleku ESF-ist rahastatavate projektide käivitamiseks EL vahendite avanemisel.

Teabepäev on planeeritud 28.maile. Peaettekande teeb pikaajaline Sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim, andes ülevaate teenustest, mis haakuvad koguduste tööga, sh detailsemalt riigi sotsiaalhoolekande korraldusest (hetkeseis, strateegilised suunad, ülevaade rahastamise allikatest, nõuetest jms). Esile tuuakse asjaolud, mida peab kindlasti arvestama EL vahendite kasutamisega kaasnevalt ja mida saaks kogudused ettevalmistavate tegevustena juba praegu teha.  Peaettekandega luuakse ühtsem valmidus sotsiaalministeeriumi vastava valdkonna spetsialistide kuulamiseks ning arutelus osalemiseks.

Sotsiaalvaldkonna esindajal oleme palunud rääkida meetmetest, milles on planeeritud avatud taotlusvoorud, samuti  programmilistest tegevustest, mis toetavad teenuseosutajate (sh koguduste) tegevusi. Töövaldkonnalt oleme palunud ülevaadet avatud taotlusvoorudega toetavatest tegevustest, aga ka ülevaadet, milliseid tööturuteenuseid saaks kogudused oma tegevuste arendamisel kasutada (näiteks palgatoetusega tööle rakendamine, tööpraktika jms) sõltumata struktuuritoetuste kasutamisest.

Teabepäeva eesmärgiks on anda kogudustele uueks perioodiks valmistumiseks praktiline sisend. Edaspidi soovime aidata juba konkreetseid kogudusi või nende rühmi vastavalt nende poolt valitud teenustele.

Teabepäev viiakse läbi 28. mail Tallinnas, Pühavaimu 6, Usuteaduse Instituudis
kell 11.30 – 16.00.

 

Õnnistussooviga