Perioodi 2014-2020 eurotoetuse kasutamise alus

Vabariigi Valitsus kinnitas 25. veebruaril perioodi 2014-2020 eurotoetuse kasutamise aluseks olevad partnerlusleppe, rakenduskava ja meetmete nimekirja. Need dokumendid on saadetud kooskõlastamiseks Euroopa Komisjonile.
Eurotoetuste planeerimise põhiinfo on üleval veebilehel: http://www.struktuurifondid.ee/el-toetused-2014-2020/.

Tänaseks on ministeeriumid alustanud meetmete ja programmide ettevalmistamisega. Enamus meetme määrusi on plaanis kinnitada sügisel. Siseministeeriumi regionaalvaldkonna uuel perioodil kavandatavate meetmete kohta on lühiinfo ministeeriumi kodulehel:
https://www.siseministeerium.ee/el-toetused-2014-2020-2/

Peatselt edastame uudised ka sotsiaal- ja kultuuriministeeriumite haldusala vahendite osas.