EASil on avatud rahvusvaheliste konverentside ja ürituste toetamise meede

Meetme eesmärgiks on Eestis rahvusvaheliste konverentside ning kultuuri- ja spordiürituste korraldamine. Toetust saab taotleda konverentside läbiviimiseks, mis kestavad vähemalt kolm järjestikust päeva.

Toetuse andmisel eeldatakse Eestit tutvustavate turundustegevuste läbiviimist ürituse planeerimise ja toimumise käigus.

Toetust võib taotleda riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus, SA, MTÜ, avalik-õiguslik juriidiline isik ning eraõigusliku ülikooli pidaja.

Täpsem info:http://www.projektid.ee/easil-rahvusvahelised-konverentsid-ja-uritused/