Töötukassa teenuseid tutvustav teabepäev

Koguduste ja allasutuste esindajad, kes soovivad olla Töötukassa partnerid, olete oodatud Eesti Töötukassa teenuseid tutvustavale teabepäevale
06. märtsil 2014 kell 14.00 – 16.00 Konsistooriumi saali, Kiriku plats 3, Tallinn.

Teabepäeval tutvustatakse järgmisi töötukassa teenuseid: vabatahtlik töö, talgutöö, tööharjutus, tööpraktika, palgatoetus, hooldusteenus ja tugiisiku teenus.

Oma osalemisest palun teatada 3. märtsiks diakoonia@eelk.ee